O Ruti književnica na Akademiji Evropskog instituta za kulturne rute

Kao što je istakao direktor Instituta za kulturne rute Stefano Dominioni, kulturne rute Savjeta Evrope putovanjem kroz prostor i vrijeme dokazuju kako baština i kulture različitih i udaljenih dijelova Evrope doprinose zajedničkoj kulturnoj baštini. Time kulturne rute ostvaruju temeljna načela Savjeta Evrope: ljudska prava, demokratiju, kulturnu raznolikost i identitet.
Usavršavanje koje je namijenjeno za obrazovanje, prezentaciju i povezivanje kulturnih ruta Savjeta Evrope održano je u Visbiju na ostrvu Gotland, u Švedskoj. Više od 60 učesnika iz više od 15 evropskih zemalja govorilo je o dobrim praksama i razmijenilo iskustva, a u središtu ovogodišnjeg treninga bili su programi za mlade i finansiranje kulturnih ruta. Predstavljeni su projekti koji će se sljedećih godina nadmetati za sertifikat kulturne rute Savjeta Evrope. Među njima je i Ruta književnica; čiji je pokretač Forum slovenskih kultura i u koju se do sada uključilo 7 zemalja, a nakon konferencije naučnog savjeta kulturne rute održane u aprilu u Ljubljani, u Beogradu će se krajem septembra sastati i programski savjet novonastajućeg projekta.

Scroll to Top