За „Маршрута на писателките“ в академията на Европейския институт за културни маршрути

Както изтъкна директорът на института за културни маршрути Стефано Доминиони, културните маршрути на Съвета на Европа доказват с пътуването си през пространството и времето как културното наследство и културите на различните и отдалечени части на Европа могат да носят принос към общото културно наследство. Същевременно културните маршрути следват основните принципи на Съвета на Европа: правата на човека, демокрацията, културното многообразие и идентичността.
Обучението, предназначенo за образоване, презентации и осъществяване на връзки между културните маршрути на Съвета на Европа, се проведе във Висби на остров Готланд в Швеция. Повече от 60 участници от повече от 15 европейски страни разговаряха за добрите практики и обмена на опит, а фокусът на тазгодишното обучение беше върху програмите за млади и финансирането на културните маршрути. Представени бяха също така проекти, които през следващите години ще кандидатстват за сертификат „културен маршрут на Съвета на Европа“. Сред тях е и „Маршрутът на писателките“ с инициатор Форумът на славянските култури, в който досега са се включили 7 страни. След конференцията на научния съвет по културния маршрут, провела се през април в Любляна, програмният комитет на нововъзникващия проект ще се срещне в Белград в края на септември.

Scroll to Top