Управителният съвет на Форума на славянските култури насърчава междукултурния диалог

Управителния съвет на Форума на славянските култури беше оглавяван от председателя Владан Вукосавлевич, министър на културата и информирането на Република Сърбия. В уводното си обръщение той каза: „Във времето на глобализацията и на силното влияние на Запада, организациите като ФСК стават все по-важни. Европа и светът би трябвало да признаят нашата уникалност в нашето многообразие. Културата е най-силният ни инструмент и само с общи сили ще можем да покажем на света славянското културно наследство и онова, което го създава.“
В годината, в която ФСК празнува 15 години от своето функциониране, по повод юбилея ѝ честити и Владимир Путин, президентът на Руската федерация. В специалното писмо пише: „В десетилетие и половина ФСК изцяло оправда своето съществуване. Фондацията осигурява добри възможности за контакт в широката публичност на славянските страни и играе съществена роля при запазването на уникалното културно и духовно наследство на славянския свят.“
В края на тържественото заседание събралите се представители на страните членки на ФСК подписаха и меморандум за засилване на междукултурния диалог и сътрудничеството на всички славянски страни. Те добре осъзнават, че сътрудничеството допринася към по-доброто разбиране на културата и историята на славянските страни, на взаимната осъзнатост, уважение, разбиране и приятелство в Европа и извън нея.

Scroll to Top