За Маршрута на писателките на 13-та международна лятна школа по музеология

Централната тема на 13-та Международна лятна школа по музеология, която по традиция се провежда в Копер и Пиран (Словения), съответстваше на централната тема на тазгодишния международен ден на музея ‒ „Музеите като културни центрове: бъдещето на традицията“.
В рамките на петдневната програма Матея Янчар, ръководител проекти във ФСК, представи от името на Форума на славянските култури новия европейски културен маршрут, посветен на писателките от 20-ти век. Наред с това тя подчерта: „Наследството на писателките от 20-ти век представлява стабилна основа за модерна мрежа, която ще предостави възможност за разнообразни научни, културни и туристически дейности, свързани с женската литература в европейски контекст.«
На 13-та международна лятна школа по музеология бяха изнесени лекции от 22 експерти от 5 страни, които бяха слушани от почти 40 участници от 8 страни.

Scroll to Top