O Ruti spisateljica na Akademiji Evropskog instituta za kulturne rute

Kao što je istaknuo direktor Instituta za kulturne rute Stefano Dominioni, kulturne rute Vijeća Evrope putovanjem kroz prostor i vrijeme dokazuju kako baština i kulture različitih i udaljenih dijelova Evrope pridonose zajedničkoj kulturnoj baštini. Time kulturne rute ostvaruju temeljna načela Vijeća Evrope: ljudska prava, demokraciju, kulturnu raznolikost i identitet.
Usavršavanje koje je namijenjeno za obrazovanje, prezentaciju i povezivanje kulturnih ruta Vijeća Evrope održano je u Visbyju na otoku Gotland, u Švedskoj. Više od 60 učesnika iz više od 15 evropskih zemalja govorilo je o dobrim praksama i razmijenilo iskustva, a u središtu ovogodišnjeg treninga bili su programi za mlade i financiranje kulturnih ruta. Također su predstavljeni projekti koji će se sljedećih godina nadmetati za certifikat kulturne rute Vijeća Evrope. Među njima je i Ruta spisateljica; čiji je pokretač Forum slavenskih kultura i u koju se do sada uključilo 7 zemalja, a nakon konferencije naučnog vijeća kulturne rute održane u aprilu u Ljubljani, u Beogradu će se krajem septembra sastati i programski odbor novonastajućeg projekta.

Scroll to Top