15-годишнината на поредицата „100 славянски романа“ бе отбелязана с цели две събития в Сърбия

По повод 15-годишнината на поредицата Градската библиотека „Владислав Петкович Дис“ в Чачак и Градската библиотека в Нови Сад проведоха беседи, посветени на „най-големия международен културен, литературен проект за популяризация на славянските литератури“. 

В Чачак за поредицата разговаряха главният редактор ‒ Младен Вескович, сръбският издател Гойко Божович и Тамара Кръстич, литературен критик и редактор в Радио Белград. А в Нови Сад, наред с Младен Вескович и Гойко Божович, поредицата беше представена от проф. д-р Владислава Гордич Петкович от Университета в Нови Сад и преводачката от словашки език д-р Зденка Валент Белич.

Младен Вескович обясни, че поредицата се издава по инициатива и под егидата на Форума на славянските култури, и разказа за зараждането и мисията на институцията. Той разясни и концепцията на поредицата „100 славянски романа“ ‒ първият и според него най-разпознаваемият проект на Форума: „Целта на проекта беше да се научи повече за славянския свят чрез насърчаване на взаимния превод, както и да се популяризира славянското културно пространство посредством представяне на най-добрите литературни постижения. Досега са публикувани 92 заглавия на седем езика, от които 30 на сръбски. Една от бъдещите ни задачи е да разширим списъците и да преиздадем вече издадените книги, за да удължим живота на тази представителна колекция“, сподели той.

Гойко Божович си припомни първите дни на поредицата ‒ времето на „културно непризнаване“, когато всеки превод на сръбски от който и да е славянски език (с изключение на руски) почти представлявал „инцидент“. „След падането на Берлинската стена всички славянски страни преживяха много драматични промени, нови социални, политически и икономически обстоятелства, разпадане, дезинтеграция и накрая преход. Беше необходимо да се възстановят прекъснатите културни и литературни връзки между славянските страни и да се задълбочат съществуващите. Един от начините за това беше да създадем такава представителна колекция, но и да създадем ново поколение преводачи от славянските езици“, каза Божович.

Тамара Кръстич сподели някои от впечатленията си от поредицата: „Поредицата „100 славянски романа“ се опира на литературното наследство и в нея наистина проличава диалогът между различните цивилизации и епохи. Романите в това издание засягат вечните, универсални теми в литературата, които докосват всички нас: самотата, тревогата, отчуждението, търсенето на място под слънцето, изследването на човешкото съществуване и т.н.”

В края на срещата участниците обмениха мнения относно възможните начини за популяризиране на поредицата, както и на славистиката като цяло. Те се обединиха около необходимостта от подкрепа от страна на подходящите институции, от по-чести посещения на писатели и преводачи, от задълбочаване на интереса от страна на медиите и възползване от помощта на библиотекарите, които често са в най-тесен контакт с читателите.

Scroll to Top