FSK z wizytą służbową w Moskwie

W ramach wizyty służbowej do rosyjskiej stolicy delegacja Forum Kultur Słowiańskich spotkała się ze swoimi stałymi partnerami, a także z wiceministrem kultury Federacji Rosyjskiej Ałłą Maniłową i szefem Rossotrudniczestwa Jewgienijem Primakowem. 

Podczas wizyty do Moskwy dyrektor Forum Kultur Słowiańskich (skrót słoweński: FSK) dr Andreja Rihter spotkała się z wiceministrem kultury Federacji Rosyjskiej Ałłą Maniłową oraz przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Dr Rihter przedstawiła osiągnięcia FSK w ciągu ostatniego półtora roku oraz podkreśliła, że ​​organizacja szybko i sprawnie dostosowała się do nowych warunków pracy. Strona rosyjska ocenia, że w ostatnich latach instytucja poczyniła znaczne postępy, zauważalne na wszystkich poziomach. W tym roku FSK ponownie zostanie gościem listopadowego Międzynarodowego Forum Kultury w Sankt Petersburgu, z okazji którego, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowane zostanie spotkanie ministrów krajów słowiańskich.

Warto również zauważyć, że znajdujące się w Moskwie Centrum Kultur Słowiańskich cieszy się wielką popularnością. W ramach projektu „100 powieści słowiańskich” ośrodek od wielu lat aktywnie współpracuje z Instytutem Przekładu, a jego współdziałanie z Rosyjską Biblioteką Narodową staje się coraz intensywniejsze. Gdy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, FSK we współpracy z tą ostatnią przygotuje w Moskwie pod koniec tego roku imprezę z okazji 15. rocznicy powstania serii „100 powieści słowiańskich”.

Na spotkaniu służbowym z Jewgienijem Primakowem, szefem Rossotrudniczestwa, dr Andreja Rihter omówiła możliwości współpracy we wszystkich krajach słowiańskich w ramach różnych projektów. Jednym z głównych celów obu partnerów jest rozwój społeczności lokalnych i budowanie mostów między nimi. Rozpoczęcie pierwszego projektu FSK we współpracy z Rossotrudniczestwem pt. „Słowiańskie pory roku” na zamku Bogenšperk w Słowenii zaplanowane jest na jesień 2021 r. Przewiduje się, że podobne cykle wydarzeń będą odbywać się również w innych krajach słowiańskich.

Scroll to Top