Koketiranja slovenske baštine sa modernim kreacijama

U projektu Foruma slovenskih kultura Koketiranja, identifikovani tipični elementi kulturne baštine slovenskih naroda u jedinstvenim kolekcijama koketiraju sa duhom i specifičnim senzibilitetom modnih dizajnera mlađe i srednje generacije.
U prvu fazu projekta uključili su se kreatori iz pet slovenskih zemalja: Nikolaj Božilov iz Bugarske, Galina i Nikolaj Birjukov iz Ruske Federacije, Andrea Pojezdalova iz Slovačke, Jelena Proković iz Slovenije i Nevena Ivanović iz Srbije. Kao rezultat koketiranja bogate zaostavštine tradicionalnih elemenata kulturnih okruženja iz kojih potiču kreatori sa njihovim smještanjem u savremeni kulturni i globalni modni kontekst, nastalo je pet autorskih kolekcija. Premijerno su predstavljene na sceni VIII Međunarodnog kulturnog foruma u Sankt Peterburgu.

Više o događaju i fotografije možete naći OVDJE!

Scroll to Top