Koketiranja slavenske baštine s modernim kreacijama

U projektu Foruma slavenskih kultura Koketiranja, identificirani tipični elementi kulturne baštine slavenskih naroda u jedinstvenim kolekcijama koketiraju s duhom i specifičnim senzibilitetom modnih dizajnera mlađe i srednje generacije.
U prvu fazu projekta uključili su se kreatori iz pet slavenskih zemalja: Nikolaj Božilov iz Bugarske, Galina i Nikolaj Birjukov iz Ruske Federacije, Andrea Pojezdalova iz Slovačke, Jelena Proković iz Slovenije i Nevena Ivanović iz Srbije. Rezultat koketiranja bogate ostavštine tradicionalnih elemenata kulturnih okruženja iz kojih potječu kreatori sa njihovim smještanjem u savremeni kulturni i globalni modni kontekst, pet je autorskih kolekcija. Premijerno su predstavljene na pozornici VIII Međunarodnog kulturnog foruma u Sankt Peterburgu.

Scroll to Top