Писателите твърдят „Поредицата 100 славянски романа притежава висока стойност“

„100 славянски романа“ е най-старият проект на международната фондация и обединява 108 писатели от 9 славянски страни. Досега в поредицата са излезли 75 романа. На срещата авторите бяха единодушни, че става дума за уникален проект и че той заслужава още по-голямо внимание както от страна на широката и професионалната общественост, така и от тази на медиите.
Драго Янчар, един от най-превежданите и най-награждаваните словенски писатели написа в размислите си за поредицата: „В миналото получавахме преводите от литературния космос отвъд някогашната така наречена желязна завеса предимно по „заобиколен път“ чрез английските, немските или френските им отзвуци – сега в поредицата „100 славянски романа“ те идват сред нас, както и на всички останали славянски езици, – автори и романи, чийто избор зависи преди всичко от качеството им и от сетивността на техните преводачи и редактори.“ Така, както и Янчар, и другите писатели са убедени, че поредицата има висока стойност. „… не може да бъде пренебрегвано и нейното значение за културното сближаване между народите и страните, сред които от силното въодушевление към славянството и славянската „взаимност“ през деветнайсети век през двайсети, вследствие на идеологическите и националистическите омрази, остават почти само културни руини, както и действителни руини след насилствените военни конфликти,“ написа още Драго Янчар.

Цялостните размисли на Драго Янчар може да прочетете ТУК!

Scroll to Top