Славянски авторки в сборника „Defiant Trajectories“

Сборникът „Defiant Trajectories: Mapping out Slavic Women Writers Route“ включва шест научни доклада за писателки от Черна гора, Хърватия, Полша, Русия, Сърбия и Словения. Издатели на сборника с докладите от конференцията, посветена на писателките, са дружеството „Маршрутът на писателките„ и Форумът на славянските култури.

Сборникът „Defiant Trajectories: Mapping out Slavic Women Writers Route“ бе представен в рамките на мрежата CEEPUS, посветена на писателките, от редакторите: д-р Катя Михурко Пониж (Университетът в Нова Горица; както и председател на дружеството „Маршрутът на писателките“), д-р Биляна Дойчинович (Университетът в Белград) и д-р Маша Гърдешич (Университетът в Загреб). Шестте доклада за авторките:Диана Векович от Черна гора, Ивана Бърлич Мажуранич и Мария Юрич Загорка от Хърватия, Мария Конопницка от Полша, Ана Ахматова, Марина Цветаева и Зинаида Гипиус от Русия и Йелена Димитриевич от Сърбия, са дело на Ксения Ракочевич от Черна гора, Екатерина Артемюк от Русия, Маша Гърдешич от Хърватия, Биляна Дойчинович от Сърбия, д-р Катя Михурко Пониж от Словения, Моника Рудаш Грудзка, Катажина Надана-Соколовска и Емилия Колинко от Полша.

На представянето на сборника Катя Михурко Пониж напомни, че петата от целите на ООН за устойчиво развитие е постигането на равноправие между половете и овластяването на жените и момичетата. Тя представи и културния маршрут „WWR“, както и културните маршрути на Съвета на Европа. Нейният анализ на културните маршрути показа, че жените са много слабо представени със специални маршрути. Маша Гърдешич се спря на всички доклади в сборника като посочи общите им черти и разликите помежду им. Биляна Дойчинович представи работата и удивителния живот на световната пътешественичка Йелена Димитриевич. Тя отбеляза също, че „Маршрутът на писателките“ (WWR) е важен, тъй като повишава осведомеността за следите, които жените писателки са оставили в нашите култури. Имат значение и малките стъпки, напр. мемориалните табелки и пейки.

Издатели на сборника с докладите от конференцията, посветен на писателките, състояла се в Любляна през 2019 г., са дружеството „Маршрутът на писателките“ и ФСК.

Scroll to Top