Меѓународниот симпозиум Пиранова оддржан по петти пат

Како дел од Пиранова – меѓународниот центар за истражување на културното наследството, Форумот на словенските култури, во соработка со Европската музејска академија, го подготви петтиот меѓународен симпозиум. Експерти од седум земји дискутираа и предаваа за победата на дигиталниот свет. На далечина се одржаа и две онлајн работилници.

Десет експерти од седум различни земји подготвија предавања на петтиот меѓународен симпозиум Пиранова под наслов „Победа на дигиталниот свет?“. За време на истиот, тие со конкретни примери ги презентираа своите искуства со дигиталната промена со која сме соочени во последно време. Во воведот, за дигиталното небо и пеколот, од теоретска гледна точка исто така предаваа Маргарет МекКул од Универзитетот во Глазгов и Др. Хенрик Зипсане, директорот на Европската академија за музеи.

Ивана Растовиќ од Галеријата „Матица српска“ во Србија ги истакна добрите практики на музејот како безбеден простор, Аленка Чернелич Крошеj и Андреја Матијевц од словенечкиот Посавски музеј Брежице презентираа примери за различната дигитална комуникација и нејзиниот опсег и ефект, Слаѓана Велендечиќ и Александра Стефанов од Музејот на Војводина зборуваа за новитетите во музејот – авантурите на музејското глувче „Харлампије“ и различните форми на комуникација преку него, а Бугаринот Тихомир Тцаров од Етнографскиот музеј на отворено „ЕТАР“ за време на своето предавање истакна дека вистинскиот посетител никогаш не може да биде заменет со виртуелниот.

Во вториот дел од симпозиумот се одржаа две работилници. Работилницата со акцент на партиципативниот музеј како модел за иднината ја водеше Др. Карл Б. Мур, директор на Музејот за текстилна индустрија во Аугсбург и претседател на Европската академија за музеи. Работилницата под наслов „Интеркултурно учество“ ја водеше Маг. Дитмар Осес, директор на Националниот музеј за индустриско наследство и култура на Вестфалија.

Следниот, шести меѓународен симпозиум Пиранова е закажан за октомври оваа година. Доколку условите дозволат, ќе се одржи повторно во живо во Словенија.

Scroll to Top