Наскоро Пиранова – симпозиум кој носи модерни и иновативни теми и размислувања

Содржината на симпозиумот со наслов Музеи и дигитално расплетување на можностите, предностите, опасностите и недостатоците на новото музејско искуство во областа на новите дигитални технологии.

Дигиталните технологии овозможуваат развој на нови музејски практики и реинтерпретации на музејските збирки, нови форми на музејско учество, вмрежување и пристапност на наследството. Со користење на зголемена реалност (AR), виртуелна реалност (VR) и 3D дигиталните технологии, музеите им нудат на посетителите нови начини на разбирање и комуникација.

Агендата за дигитализација на музеите беше воспоставена неколку децении пред пандемијата COVID-19, во склад со почетоците на дигиталната ера, но физичкото затворање на музеите, особено во првиот бран на пандемијата, предизвика „тотални“ поместувања и ги помести различните социјални интеракции на музеите во дигиталната средина. Сведоци сме на лансирањето на различни дигитални иницијативи и реинтерпретација на музејски материјали со алатки и програми на нови технологии, комуникација со публиката во дигиталното опкружување и создавање на сосема нови кориснички дигитални искуства. Времето на пандемични ограничувања на животот и работењето обликуваше многу дигитални иновации, решенија и адаптации.

Симпозиумот на тој начин нуди преглед на иновативни проекти од оваа област, а во исто време укажува на многуте замки на виртуелната и мешаната реалност, па затоа мора да ги користиме информациите и дигиталните алатки смислено и критички и со јасна цел.

Тема: Музеите и дигиталните технологии
Датум: 29 март – 1 април 2023 година
Локација: Пиран, Галерија Херман Печарич
Организација: ФСК
Партнер: Пирански крајбрежни галерии

Scroll to Top