Меѓународниот симпозиум Пиранова повторно во живо

Откако Форумот на словенските култури од далечина ги организираше последните четири меѓународни симпозиуми поради епидемиолошката криза, шестиот симпозиум повторно беше организиран во живо. Во Пиран, 15 учесници и предавачи од шест земји се сретнаа и открија звучни бранови од различни агли.

Главен фокус на шестиот меѓународен симпозиум, подготвен од Форумот на словенските култури (ФСК) во соработка со Европската музејска академија, Факултетот за хуманистички науки на Универзитетот во Приморска и крајбрежните галерии на Пиран беше звукот. Предавачите, Катарина Хабе и Борут Јерман од Словенија, Лидија Адер од Руската Федерација, модераторите Андреја Рихтер и Нина Здравич Полич (Словенија) и Масимо Негри (Италија) зборуваа за важноста на звукот, неговото влијание врз перцепцијата на светот, звучниот пејзаж во музеите и музејските инсталации, како и употребата на нови технологии во презентацијата на културното наследство. Тие презентираа и различни примери на добри пракси. За време на работилницата, предводена од италијанскиот композитор и музичар Клаудио Ферети, учесниците создаваа и раскажуваа приказни со звук. Создадени беа три звучни разгледници: Песната на китот, Далечината на говорот и Новиот свет.

Учесниците од шест земји: Италија, Словенија, Руската Федерација, Северна Македонија, Србија и Црна Гора ги претставија и културните институции во кои работат, како и нивната работа во институциите.

„Искуството од учеството на симпозиумот во живо не може да се замени со изведба од далечина. По новиот Пиранова симпозиум во живо, се надеваме дека ќе продолжиме во овој стил и во иднина“, изјави др. Андреја Рихтер, директорката на Форумот на словенските култури на крајот на шестиот меѓународен симпозиум Пиранова.

Scroll to Top