Ruta književnica

Članovi Rute književnica na skupštini u punom sastavu

Članovi Udruženja Ruta književnica iz sedam zemalja sastali su se na skupštini u punom sastavu. Potvrdili su organe udruženja, upoznali se sa dosadašnjim radom i osnovnim dokumentima i usvojili program rada za predstojeći trogodišnji period. Prvi zadatak je priprema i podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata Kulturna ruta Savjeta Evrope.

Članovi Rute književnica na skupštini u punom sastavu Read More »

O „Ruti evropskih književnica sa početka 20. vijeka“ na međunarodnoj konferenciji

Međunarodnu konferenciju posvećenu različitim aspektima kulturne rute književnica, koju zajedno sa partnerima osniva Forum slovenskih kultura (FSK), organizovali su Sveruska državna biblioteka za stranu književnost M. I. Rudomino, Institut za prevođenje i Slavistički institut Ruske akademije nauka.

O „Ruti evropskih književnica sa početka 20. vijeka“ na međunarodnoj konferenciji Read More »

Scroll to Top