Ruta književnica

Članovi Rute književnica na skupštini u punom sastavu

Članovi Udruženja Ruta književnica iz sedam zemalja sastali su se na skupštini u punom sastavu. Potvrdili su organe udruženja, upoznali se sa dosadašnjim radom i osnovnim dokumentima i usvojili program rada za predstojeći trogodišnji period. Prvi zadatak je priprema i podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata Kulturna ruta Savjeta Evrope.

Slovenske autorke u zborniku Defiant Trajectories:

Zbornik Defiant Trajectories: Mapping out Slavic Women Writers Route donosi šest naučnih članaka o književnicama iz Crne Gore, Hrvatske, Poljske, Rusije, Srbije i Slovenije. Izdavači zbornika članaka sa konferencije posvećene književnicama su udruženje Ruta književnica i Forum slovenskih kultura.

Ruta književnica i zvanično uspostavljena

Udruženje Ruta književnica, koja će biti nosilac istoimene evropske kulturne rute, i formalno je osnovana i registrovana u skladu sa propisima. Partneri projekta aktivno su uključeni u osmišljavanje i sprovođenje aktivnosti, uključujući Biljanu Dojčinović iz Srbije, koja je između ostalog članica Naučnog vijeća WWR-a.

Scroll to Top