POSEBNO IZDANJE – COVID 19

Kulturne ustanove ulažu ogroman trud u održavanje aktivnosti kako se ljudi ne bi osjećali potpuno izolirano.
S druge strane, kulturni stvaraoci i radnici, koji su ionako često u neizvjesnom položaju (samozaposleni), našli su se u vrlo teškoj situaciji jer će vjerovatno ostati bez prihoda nekoliko mjeseci. Forum slavenskih kultura zato apelira na svoje članice i njihova ministarstva kulture da preduzmu određene mjere i iziđu im u susret.

Pred kulturom i baštinom su sigurno nezavidna vremena, no FSK još više vjeruje u našu povezanost, saradnju, poštovanje svih drugih i drugačijih, jer zajedno smo jači i lakše ćemo prebroditi krizu. Vjerujemo da će ovo ljeto biti vrijeme za razmišljanje, vrijeme da se zaustavimo i preduzmemo određene korake za održivi razvoj. Razmislit ćemo koje su nam države sljedeće odredište, koga najprije želimo posjetiti. Još bolje ćemo se organizirati i možda još više posvetiti svojim komšijama. Zamisliti se nad kolektivnim i individualnim naporima kojima možemo doprinijeti zajednici itd.

Sada je i pravo vrijeme da u udobnosti svoga doma krenemo na putovanje po slavenskim književnim krajevima u koja će nas na sedam slavenskih jezika odvesti zbirka 100 slavenskih romana.
Sada je također pravo vrijeme da u muzejima potražimo priče koje mogu biti slične našoj trenutnoj situaciji, u kojima se vide pojedinci, heroji ili obični ljudi koji su se ujedinili, pomagali jedni drugima, brinuli za svoje bližnje…
Ovo je ujedno i prava prilika da razmislimo o ulozi i misiji muzeja. O definiciji tih institucija, njihovom načinu rada u izmijenjenim okolnostima, rada koji mora zadržati veliko povjerenje koje prema istraživanjima uživaju. Postavlja se pitanje šta muzeji mogu ponuditi sada kada su njihova vrata zatvorena za posjetioce. Uvjereni smo da imate brojna rješenja kojima svoje institucije virtualno još više približavate ljudima i da svojim aktivnostima već pišete novu definiciju muzeja, koju je ICOM tako razumno odložio prošle godine.

Dragi prijatelji, bit će nam drago primiti sve vaše inicijative, utiske, sve što želite podijeliti s nama. Pošaljite nam tekstove (jezik nije važan), fotografije, veze…

Izgradimo mostove među nama i zajedno prebrodimo nedaće!

Scroll to Top