Za Živu 2020 u FSK stigle 22 prijave iz 12 zemalja

U sjedište FSK-a su u okviru konkursa Živa 2020 stigle 22 prijave iz 12 slavenskih zemalja za nagradu za najbolji slavenski muzej i nagradu za najbolji prirodni i kulturni spomenik u slavenskim zemljama. Prijave su već pregledane, budući da su preduvjet da sa svojim radom krene međunarodni žiri – grupa trinaest stručnjaka iz slavenskih zemalja i predstavnici Evropske muzejske akademije iz Holandije i Grčke. Kao i svake godine, žiri će posjetiti sve nominirane muzeje, što je još uvijek rijetka i jedinstvena praksa u dodjeli međunarodnih muzejskih nagrada.
U sedam godina postojanja, u konkurenciji za nagradu Živa bilo je već 139 muzeja iz 13 slavenskih zemalja.

Prijavljeni muzeji za nagradu Živa 2020 su:
– Muzej „Strana mini“, Bjelorusija
– Narodni historijski muzej Republike Bjelorusije, Bjelorusija
– Muzej drvorezbarstva, Bosna i Hercegovina
– Regionalni etnografski muzej na otvorenom „Etar“, Bugarska
– Centar za posjetitelje, Ivanina kuća bajke, Hrvatska
– Muzej Valpovštine, Hrvatska
– Gradski muzej Karlovac, Hrvatska
– Nacionalna ergela Kladruby nad Labem, Češka
– Narodni muzej Crne Gore, Crna Gora
– NU Zavod i muzej Bitolj, Sjeverna Makedonija
– Rudarski muzej u Zabrzu, Poljska
– Muzej i izložbeni centar I. A. Soldatenkov, Ruska Federacija
– Centar za slavensko pismo Slovo (Riječ), Ruska Federacija
– Muzej umjetnosti u Jaroslavlju, Ruska Federacija
– Memorijalni muzej A. V. Žuravski u Ust Cilmi, Ruska Federacija
– Muzej naivne i marginalne umjetnosti, Srbija
– Narodni muzej u Beogradu, Srbija
– Muzej kršćanstva u Sloveniji, Slovenija
– Galerija Božidar Jakac, Slovenija
– Muzej motocikala „Grom“, Slovenija
– Muzej arhitekture i dizajna, Slovenija
– Nacionalni književni memorijalni muzej Ivan Franko u Lavovu, Ukrajina.

Scroll to Top