Членовете на „Маршрутът на писателките“ в пълен състав на Общото събрание

Членовете на дружеството „Маршрутът на писателките“ от седем страни се събраха в пълен състав на Общото събрание. Те одобриха органите на дружеството, взеха под внимание досегашната работа и основните документи и приеха работна програма за следващия тригодишен период. Първата задача е да се подготви и подаде заявление за сертификат на културен маршрут на Съвета на Европа.

Близо двайсетимата членове, представители на културни и научни институции и местни общности от седем страни, се събраха на общото събрание на дружеството „Маршрутът на писателките“. Бяха утвърдени членовете на консултативните органи, научния и програмния съвет на дружеството. Първият се оглавява от д-р Катя Михурко Пониж, професор във Факултета по хуманитарни науки на Университета в Нова Горица, а вторият от Тихана Туркович, директор на „Къщата на приказките на Ивана“ от Огулин, Хърватия. Събралите се одобриха новия председател на дружеството, д-р Андрея Рихтер, и избраха за почетен председател Далибор Домитрович, кмет на Огулин, Хърватия, градът, който от самото начало подкрепя и участва в проекта „Маршрутът на писателките“. Настоящите членове на Управителния съвет са председателката и представителката на община Любляна – Саша Огризек, към която скоро ще се присъединят и представители от Сърбия и Русия.

Членовете на дружеството „Маршрутът на писателките“ ‒ WWR също така се запознаха с работата досега и основните документи и приеха тригодишна работна програма. Работната програма включва дейности за широката общественост, събития, свързани с определени поводи, както и обиколки с екскурзовод, посещения и научни срещи. Специално внимание ще бъде обърнато на младите хора ‒ децата, учениците и студентите. Членовете се споразумяха за първата задача, с която дружеството ще се заеме това лято по тригодишния си проект, а именно да кандидатства за сертификат за културен маршрут на Съвета на Европа към Европейския институт за културни маршрути.

Scroll to Top