ФСК и „Маршрутът на писателките“ на дните ICARUS в Хърватия

Тази година ФСК отново взе участие в осмите дни ICARUS в Хърватия. На международната конференция ФСК представи ролята си в създаването на „Маршрута на писателките“, който миналата година получи сертификат за културен маршрут на Съвета на Европа. 

Около 140 учени и експерти в областта на културното наследство и неговата дигитализация се събраха в Шибеник за тазгодишната среща под надслов „Насърчаване на преживяването на наследството ‒ изследване на културните маршрути“. Тази година конференцията съвпадна със старта на проекта E-Routеs по програма „Творческа Европа“, посветен на иновативните начини за представяне на туристически ресурси в контекста на културно-историческото наследство и на опита от пътуването като начин на комуникация, свързващо местата и хората чрез културно наследство, надхвърлящо времето, пространството и границите.

По време на тридневната конференция д-р Андрея Рихтер, директор на ФСК, и Матея Янчар, ръководител проекти, изнесоха презентацията „Маршрутът на писателките ‒ туристически и творчески потенциал на пренебрегваната история“. Те разказаха за „Маршрута на писателките“, за процеса на получаване на сертификат от Съвета на Европа, както и за възможностите и перспективите, които проектът предлага на културни и академични институции, туристически организации, малки фирми и частни лица. Те също така представиха и най-важните дейности, проведени в последно време в рамките на „Маршрута на писателките“.

Scroll to Top