ФСК бе домакин на представянето на списание „Перун“

Студентската секция на Словенската асоциация по славистика беше домакин на представянето на новия брой на списание „Перун“ в седалището на Форума на славянските култури във вила „Златица“. И този брой донася подбрани качествени материали от най-различни сфери на хуманитаристиката.

„Радваме се, че можем да посрещнем в нашите помещения във вила „Златица“ студенти, тъй като разнообразното съдържание, подготвено за „Перун“, препращат към проектите на Форума на славянските култури, особено чрез преводи на художествени текстове от славянски езици. Вече петнайсет години подчертаваме значението и богатството на тяхното значение в нашата институция  в рамките на проекта „100 славянски романа“, каза д-р Андрея Рихтер, директор на ФСК, при представянето на новия брой на „Перун“. Към присъстващите се обърна и д-р Намита Субиото, заместник-ръководител на Катедрата по славистика във Философския факултет на Университета в Любляна, а съдържанието на тазгодишния брой беше представено от Мая Ковач, главен редактор, Сашо Пуляревич, съредактор, и Нежа Кочник, ръководител на секцията.

Наред с другите материали списанието помества рецензии на наскоро публикувани художествени и научни произведения. Студентите подготвиха дискусия за екранизацията на романа „Соларис“ на Станислав Лем, рецензия на романа „Да танцуваме, Данте“ на Милан Деклева и есе за творчеството на нобеловата лауреатка Вислава Шимборска. В раздела за културология са поместени статия за хърватския концептуален артист Младен Стилинович и рефлексия върху филма „Извъкласна дейност“ на хърватския режисьор Иван Горан Витез. Списанието публикува и ексклузивно интервю с Горан Войнович. Тематичното приложение включва двайсет художествени текста, преведени от хърватски, македонски, полски, руски и сръбски език. Преводите са резултат от проекта за млади преводачи „Упражнение по превод”, който предлага на участниците сътрудничество и обратна връзка от  квалифицирани преводачи.

Scroll to Top