Форумът на славянските култури ще си сътрудничи с Александринския театър

Международната фондация „Форум на славянските култури“ подписа споразумение за сътрудничество с Александринския театър в Санкт Петербург. Те набелязаха съвместните си дейности за периода до 2023 г.

„За нас е голяма чест, че прочутият Национален драматичен театър на Русия се присъедини към партньорите на Форума на славянските култури (ФСК). Целта на нашето сътрудничество е да се насърчи развитието, опазването и разпространението на театралното изкуство, да се защити историческото и културното наследство, да се подсилят международните културни връзки и да се популяризират славянските култури в световен мащаб“, заяви д-р Андрея Рихтер, директор на ФСК, при подписването на споразумението за сътрудничество във вилата на Хрибар „Златица” в Любляна, където се намира седалището на фондацията.

Сергей Емелянов, директор на Александринския театър, подчерта по време на церемонията по подписването, че очакват ползотворно и творческо сътрудничество, приток на артисти и експерти, организиране на съвместни фестивални програми, както и образователни и културни събития в целия славянски регион и извън него.

Страните, подписали споразумението ‒ ФСК и Александринският театър набелязаха с план за действие и по-конкретни дейности за периода до 2023 г. ФСК ще участва със свои партньори в международния театрален фестивал, организиран от Александринския театър, а артисти и експерти от славянските страни ще присъстват на Театралния форум и Международния културен форум в Санкт Петербург, както и на колоквиуми и семинари, организирани от ФСК и неговите партньори. Чрез работни посещения те ще насърчават обмена на добри практики и ще организират програми за обмен на творци във всички славянски страни. Първата набелязана дейност ще бъде осъществена още тази година, в средата на ноември, на Международния културен форум в Санкт Петербург.

Александринският театър с пълно наименование ‒ „Национален драматичен театър на Русия„ е най-старият национален театър в Русия и е създаден в руската културна столица Санкт Петербург през 1756 г. От 1832 г. театърът се помещава в сградата, проектирана от известния архитект Карло Роси, която е включена в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Снимка: Борис Претнар

Scroll to Top