Пътищата, връзките, откритията на три сръбски писателки

В Националната библиотека на Сърбия беше открита изложбата „Пътища, връзки, открития“, посветена на сръбските писателки Йелена Димитриевич, Десанка Максимович и Исидора Секулич. На откриването говориха Владимир Пищало, директор на Националната библиотека на Сърбия, Андрея Рихтер, председател на дружеството „Маршрутът на писателките“, както и Биляна Дойчинович и Миряна Станишич, авторки на изложбата. Изложбата ще може да бъде разгледана до 17 март 2023 г.

Изложбата е част от проекта „Маршрутът на писателките“, възникнал по инициатива на Форума на славянските култури. „Маршрутът на писателките“ е един от 48-те културни маршрута на Съвета на Европа и един от около десетте, които преминават през Сърбия. В Сърбия в проекта участват Националната библиотека на Сърбия, член на дружеството, като институция, съхраняваща наследството и творбите на тези писателки, както и Фондация „Десанка Максимович“, базирана в Националната библиотека на Сърбия. Изложбата е организирана в сътрудничество с проекта „Knjiženstvo“, базиран във Филологическия факултет на Белградския университет, също така член на „Маршрута на писателките“.

В изложбата са представени творбите на Йелена Й. Димитриевич (1862-1945), писани по време на пътуванията ѝ из Америка и по света, както и стихотворенията, които тя пише в началото на 30-те години на ХХ век във Франция. Преживяванията на Димитриевич в Америка са описани в пътеписа ѝ от 1934 г. „Новият свят или една година в Америка“, в разказите, публикувани в „Сръбски книжовен глас“, и в стихотворенията от ръкописите ѝ „На океана и през океана“, „Към слънцето за слънцето“ и „От новия свят“, които се съхраняват в Националната библиотека на Сърбия. Пътешествията ѝ по света са описани в пътеписната книга, озаглавена „Седем морета и три океана“.

В частта от изложбата, посветена на Исидора Секулич (1877-1958), е представен ръкописът на книгата ѝ „Спътници“, първото издание на сборника с текстове от 1913 г. и три текста, първоначално публикувани в „Сръбски книжовен глас“.  В кореспонденцията ѝ със Светислав Б. Цвиянович и Светислав Петрович − писмата са изложени по този повод − се забелязва възхищението на писателката от културата и природата на тази част на Европа. Въодушевлението ѝ от красотата, величието и спокойствието на норвежките пейзажи стои в основата на пътеписа ѝ „Писма от Норвегия“, чието първо издание е включено в изложбата.

Десанка Максимович (1898-1993) посещава много страни, но пътеписите ѝ са само малка част от цялостното ѝ литературно творчество. В изложбата е представен пътеписът ѝ за Австралия от тетрадката, намерена сред нейното наследство, който сега се показва за първи път пред публика. Представени са и ръкописи на нейни стихотворения, писма и преводи. Изложбата включва и голямо количество непубликувани материали от богатото ѝ наследство, които свидетелстват за връзките ѝ с различни славянски писателки. Сред тях е кореспонденцията с Ида Радволина и Олга Кутасова, с които тя води кореспонденция от 1957 г. почти до края на живота си.

При откриването на изложбата Андрея Рихтер връчи копия от сертификата „Културни маршрути на Съвета на Европа“ на сръбските членове на „Маршрута на писателките“.

Дигитална версия на изложбата е достъпна на уебсайта: https://blogdigitalna.nb.rs/index_izlozbe.php.

Scroll to Top