Slawa

Европейският проект за литературен превод „SLAWA“ – Славянските автори за света, съфинансиран по програма на ЕС „Творческа Европа“, представлява за Форума на славянските култури крачка напред в областта на литературата. Избрани романи от поредицата „100 славянски романа“, предназначена за взаимен превод от славянски езици на други славянски езици, се допълва с представяне в общото европейско литературно пространство, а именно с преводи на славянски творби на английски или португалски. Поредицата „SLAWA“ дава неповторимата възможност за опознаване на славянската душа и проправя пътища към читателите по света.

Публикувани романи
„Славянското литературно наследство е твърде слабо застъпено в съвременната европейска литература, слабо известно и често неоснователно подценявано. При погледа към книжните лавици изглежда сякаш е останало скрито някъде зад стените и железните завеси. Първокласните европейски автори би трябвало да са много по-достъпни, независимо от езиковата област, от която идват, силата на техния литературен пазар и маркетинговите умения.“

АВТОРИ И ПРЕВОДАЧИ

AUTHORS AND TRANSLATORS

Drago Jančar

„Posmehljivo poželenje“
„Deseo debochado“
Превод: Таис Каролин Шмит Вречко и Блажка Мюлер
Превод на португалски.

„През тази пукнатина на света всичко изчезваше в други пространства на паметта, мимолетни надежди и желания, мимолетни животи, този на майка му, на Ана, неговия, на всички, на всички хора.“

Антон Балаж

„Tábor padlých žien“
„Taborišče padlih žensk“
„The Camp of Fallen Women“
Превод: Джонатън Грести
Превод на английски.

„Когато отиват да работят, както в лагера, така и извън него, падналите жени винаги са придружавани от жени пазачи. Контактите с мъжете затворници в лагера е сведен до минимум. Те могат да се осъществяват само при провеждането на превъзпитателни дейности, в които участието на двата пола е неизбежно, по време на театрални репетиции и групови рецитации.”

Димитър Башевски

Bunar“ 
„Vodnjak

„The Well“
Превод: Любица Арсовска и Маргарет (Пеги) Реид
Превод на английски.

“Има нещо сурово в кладенците: не може да се види какво има от другата страна. Не може да се надзърне от вътрешността им.”

Ласло Блашкович

„Madonin nakit“
„Madonna’s Jewels“
Превод: Рандал А. Мейджър
Превод на английски

“Като видях как след два изпотяващи часа на изтощително свирене те продължават да свирят и пеят непринудено, да се смеят един на друг в отговор на шеговитите жестове, да говорят на общ език и да се допълват вокално, озарени от тихо, едва доловимо щастие, осъзнах своята ужасна, непоносима самота. Погледнах и другите, които седяха с мен на масата, повечето от тях изпитваха същата болка. Нуждая се от компанията на други писатели само, за да имам с кого да пия, помислих си и изпратих тази истина с горчив смях.”

Яни Вирк

„Zadnja Sergijeva skušnjava“
„The Last Temptation of Sergij“

Превод: Том Мишел Сидни Пристли
Превод на английски.

“Откакто се върна в Словения, малко или много непрекъснато имаше чувството, че витае в паралитично, лепкаво усещане и че не може наистина да докосне вещите.”

АКЦЕНТИРАМЕ

Първият преведен роман

Първият словенски роман, преведен директно на португалски.

„Slawa“ в Азия

След Европа и Южна Америка „SLAWA“ се представи и в Азия (Пекин, Китай), 2016.

Панаирът на книгата в Лондон

„SLAWA“ на лондонския панаир на книгата.

НА ОБИКОЛКА

2015 г.
Гостуване в Бразилия – Рио де Жанейро, Сао Паоло, Тирадентес

Германия: Панаир на книгата в Лайпциг

2016 г.
Словакия: Университетска библиотека Братислава

Великобритания: Лондонският панаир на книгата

Китай: Международен панаир на книгата в Пекин

НАЧАЛО

Под егидата на Форума на славянските култури излиза поредицата „100 славянски романа“ – международна литературна програма за превод и популяризиране на съвременни славянски романи, написани след падането на Берлинската стена. През 2015 г. и 2016 г. поредицата беше разширена с проекта „SLAWA“. Целта на проекта, подкрепен от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз, беше да представи славянските автори не само в други славянски страни, но и извън границите на славянския свят чрез първите преводи на петте избрани романа на английски и съответно на португалски език. В проекта участват не само известни автори, но и първокласни и опитни преводачи.

Преводите на избраните романи са предназначени за възможно най-широк кръг читатели, които искат да се запознаят със съвременните славянски литератури. Проектът беше широко и интензивно популяризиран, представен на три континента и на много от най-известните панаири на книгата, като тези в Лайпциг, Белград, Лондон и Прага.

Scroll to Top