„Маршрутът на писателките“ на срещата на културните маршрути в Париж

Представители на културните маршрути на Съвета на Европа се събраха на работна среща в Париж. На срещата, която се проведе в Министерството на културата на Франция, присъстваха и двама представители на „Маршрута на писателките“.

Повече от 30 представители на културните маршрути на Съвета на Европа се срещнаха, за да обсъдят ключови въпроси от своята работа. На предишни срещи те се обединиха около три теми, които смятат за най-актуални, но и най-неотложни в момента. Това са видимостта на културните маршрути и на самата програма на Съвета на Европа, интеграцията и сътрудничеството, както и устойчивостта. Темите вече бяха обсъдени преди срещата от работните групи, които докладваха за работата си в Париж и направиха предложения за по-добро функциониране. Последва оживен дебат. Представителите на културните маршрути се съгласиха, че програмата на Съвета на Европа и сертификатът представляват „печат за високи постижения“, но че трябва да се положат усилия за по-широкото популяризиране на програмата. Те подчертаха значението на качествените дейности, популяризирането, сътрудничеството и работата в мрежа, както и на устойчивия и бавния туризъм. Освен това те обмениха много примери за добри практики и се споразумяха за програма на редовната годишна академия на културните маршрути, която тази година ще се проведе в Перигьо в департамента Дордон, Франция.

Scroll to Top