Меѓународен културен форум

ФСК како специјален гостин на културниот форум во Санкт Петербург

Форумот на словенските култури како специјален гостин на VIII. Меѓународен културен форум во Санкт Петербург подготви 11 настани заедно со својата 40-члена експертска делегација од 11 словенски земји. ФСК се погрижи за промоцијата на словенското наследство, како и одбележувањето на
15-годишнината од основањето на фондацијата.

Вашето наследство е наше наследство

Во рамките на VIII. Меѓународен културен форум во Санкт Петербург, ФСК ја додели наградната скулптура Жива на најдобриот словенски музеј за 2019 година и најдобриот природен и културен споменик во словенскиот свет. На посебна тркалезна маса пак, претставници на руските и словенските музеи дискутираа за важноста на словенското наследство во глобален контекст.

Интензивни подготовки за Меѓународниот културен форум во Санкт Петербург

Откако се потпиша заедничката изјава за посебниот статус на VIII Меѓународниот културен форум во Санкт Петербург со Министерството за култура на Руската Федерација во април 2019, Форумот за словенски култури (ФСК) започна интензивни подготовки за настанот во ноември. Делегацијата на ФСК ќе ја сочинуваат министри за култура на словенските земји, како и бројни експерти и уметници.

ФСК како специјален гостин на Меѓународниот културен форум во Санкт Петербург

Др. Андреја Рихтер и Ала Манилова, заменик-министер за култура на Руската Федерација, потпишаа заедничка изјава за специјалниот статус на Форумот на словенските култури на VIII Меѓународен културен форум во Санкт Петербург.

ФСК и оваа година на Меѓународниот културен форум во Санкт Петербург

Форумот на словенските култури, во рамките на VII. Меѓународен културен форум во Санкт Петербург го претстави основањето на новите културни рути. Присутните министри за култура од словенските земји го пофалија проектот Словенска престолнина на културата.

Scroll to Top