Договори

ФСК ќе продолжи да биде партнер на Санкт Петербург, потпишани се 4 нови меморандуми за соработка

Форумот на словенските култури ќе продолжи и во иднина да соработува со Санкт Петербург. Врз основа на веќе потпишаните меморандуми, ветено е и партнерство со Министерството за култура, туризам и архиви на Руската Република Коми, Руската државна библиотека, како и Руската унија на музички музеи. Ќе се зајакне и досегашната соработка со Серуската државна библиотека за странска литература Рудомино.

ФСК го зајакнува оживувањето на креативноста на словенските култури

На иницијатива на Министерството за култура од Калушката област во Руската Федерација, министерот Павел Суслов и д-р. Андреја Рихтер, директорката на Форумот на словенските култури, потпишаа меморандум за соработка. Во него, тие се обврзуваат дека двете институции ќе промовираат и поддржуваат пријателски односи, ќе развиваат соработка и активно ќе се грижат за размена на делегации, …

ФСК го зајакнува оживувањето на креативноста на словенските култури Read More »

Scroll to Top