Договори за соработка

ФСК е посветена на воспоставување партнерства и соработка со разни организации, институции и поединци, во земјите членки на ФСК, но и на меѓународната сцена. Бројот на партнерства постојано се зголемува.

Склучени се договори за соработка за силните и долгогодишни партнерства.

Универзитет IULM
Италија

Од 2014

Саем Сонувам книги во Истра Хрватска

Од 2019
Scroll to Top