Договори за соработка

ФСК е посветена на воспоставување партнерства и соработка со разни организации, институции и поединци, во земјите членки на ФСК, но и на меѓународната сцена. Бројот на партнерства постојано се зголемува.

Склучени се договори за соработка за силните и долгогодишни партнерства.

Универзитет IULM
Италија

Од 2014

Серуска државна библиотека за странска литература– М. И. Рудомино
Руска Федерација

Од 2016

Гувернерство на Санкт Петербург Руска Федерација

Од 2017

Саем Сонувам книги во Истра Хрватска

Од 2019

Министерство за култура на регионот Калуга Руска Федерација

Од 2019

Руска државна библиотека Руска Федерација

Од 2019

Министерство за култура, туризам и архива на Републиката Коми
Руска Федерација

Од 2019

Здружение на музички музеи и збирки
Руска Федерација

Од 2019
Scroll to Top