U Crnoj Gori objavljena prva knjiga iz edicije 100 slovenskih romana

U okviru edicije 100 slovenskih romana, izdavačka kuća Otvoreni kulturni forum je objavila prvu knjigu, roman Draga Jančara, Podsmješljiva želja. Knjigu kojom se Crna Gora aktivno uključuje u projekat čiji počeci sežu u 2006. godinu, preveo je Miroslav Mrković. Tokom godine planiraju izdavanje još dva romana, a krajem godine i promociju edicije, autora, prevodilaca i romana objavljenih na crnogorskom jeziku.
Jančarov roman je 58. roman koji je objavljen u ediciji 100 slovenskih romana na sedam slovenskih jezika.

Scroll to Top