ФСК и WWR в Европейската столица на културата Еш сюр Алзет 2022

Между 8 и 10 септември 2022 г. в люксембургския град Еш сюр Алзет, тазгодишната Европейска столица на културата, бе домакин на конференцията и церемонията по награждаване на Европейската  музейна академия, на които д-р Андрея Рихтер представи международната фондация „Форум на славянските култури“ и Маршрута на писателките (WWR), който тази година получи сертификат „Културен маршрут на Съвета на Европа“.

Основаната през 2009 г. Европейска музейна академия е изключително активна в областта на обученията и научните изследвания в музейния сектор, и тясно си сътрудничи с експерти от различни партньорски институции при награждаването на усилията в тази област. Тазгодишната програма, която съпътстваше церемонията по връчването на наградите на EMA, беше белязана от размисъл върху теми за политическата съпротива и ролята, която музеите на изкуството могат да играят за създаване и промяна на социалното въздействие.

Практическата част на програмата предложи на участниците поредица от интензивни семинари, като отделен семинар се спираше именно на новия културен маршрут, посветен на жените писателки. Участниците проявиха значителен интерес към този вид сливане на културата и туризма, а някои от тях изразиха желание да се включат активно в проекта.

Scroll to Top