Пиранова

В рамките на „Piranova“ се осъществяват следните дейности – вестители на разнообразния съвременен свят и защитници на световното наследство.
“В „Piranova“ полагаме грижи за нуждите на широката общественост: научни работници, куратори, студенти, учители, мениджъри и други специалисти в областта на материалното и нематериалното културно наследство, както и на културните политики.”“

ПАРТНЬОРИ

МЕЖДУНАРОДНИ КОЛОКВИУМИ

Цели

  • да се създаде пространство за насърчаване на творчеството, за разширяване на знанието за възможностите, предоставени от новите технологии, както и тяхната употреба в сферата на културното наследство,
  • да се слушаме и да се чуваме едни други,
  • да споделяме опит, знания и чувства,
  • да се отвори пространство за потока от информация и практики,
  • да се изградят нови мостове, партньорства и да се осигури присъствие на международната сцена.

Мрежа

Колоквиумът се състои от лекции и практическа част, която се основава на диалога и опита на хора от различни сфери на работа, които изпълняват важна роля в сферата на културното наследство. С участници и специалисти от цял свят, както и с богати в съдържателно отношение събития, излети и подобно, колоквиумът предлага много възможности за създаване на мрежа, общуване и на нови връзки.

Поглед към лекциите

HIGHLIGHTS

Piranova Colloquium
continue online

Due to the pandemic and the impossibility of crossing borders Piranova colloquiums have also moved online. All the latest information can be found on this website.

Mingle at the Piranova

In addition to the official programme, the Piranova Colloquium offers a number of opportunities to mingle at the informal networking events. At the same time, participants learn about the rich cultural heritage, e. g. including gastronomy.

Piranova named after the Piran

The inspiration for the Piranova comes from the name of the historic town Piran/Slovenia, one of the gems of the Adriatic and a model example of historic preservation of a centuries-old town situated at the crossroads of cultures, more specifically between Western and the Eastern of Europe.

online library

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF MUSEOLOGY

Every year for students, custodians and other professionals in the field of heritage in charming and romantic town Koper/Slovenia.

Next 14th International Summer School of Museology will take place in May 2021.

2019

13th International Summer School of Museology
More

2018

12th International Summer School of Museology
More

2017

12th International Summer School of Museology
More

2016

10th International Summer School of Museology
More

Новини

За полифоничността на музеите по време на колоквиума „Piranova“

ФСК организира третия колоквиум в рамките на планираните и съобразените с обстоятелствата дейности в рамките на Международния център за изследване на културното наследство „Piranova“. Колоквиумът под наслов „Полифоничността на музеите“ събра над 50 участници от 12 различни страни.

Повече »

За Маршрута на писателките на 13-та международна лятна школа по музеология

Под егидата на Форума на славянските култури, Факултета по хуманитарни науки към Приморския университет, ICOM Словения и Центъра за творчество на Музея за архитектура и дизайн, се проведе 13-та вече Международна лятна школа по музеология. В рамките на международната лятна школа по музеология ФСК представи новия културен маршрут.

Повече »

Рекорден брой участници на 12-ата Международнa школа по музеология

Международната лятна школа по музеология се проведе за 12-и пореден път под егидата на Форума на славянските култури, Приморския университет, Факултета по хуманитарни науки и в сътрудничество с Община Пиран. Участниците, повече от 60 на брой, идват от единадесет различни страни. Фокусът беше върху думите.

Повече »

STORY

The beginnings of the International Summer School of Museology in Piran go back to Celje when the Museum of Recent History Celje organised different educational and research activities for young people. After 2000 when special museological know-how was more and more in demand within the Slovenian museum community, the summer student museum camps were upgraded into programme of the Summer School of Museology Celje. In 2007 the school moved its activity to the Coast under the auspices of the Faculty of Humanities of the University of Primorska.

Piranova – International Heritage Research Centre was established in 2018 as a step forward from ten years activity in the museum and heritage professional trainings carried out by FSK in cooperation with the University of Primorska, Faculty of Humanities, European Museum Academy and other partners.

Scroll to Top