Жива

Целта на наградата „Жива“ за най-добър музей и най-добър паметник на славянската култура и природа е да идентифицира, насърчава, награждава и ускорява експериментите, проектите и практиките в музейния сектор в рамките на специфичните културни и и географски рамки на европейската ситуираност на славянските народи, да идентифицира особеностите и специфичните ценности на славянския свят с неговите истории, традиции и културно наследство, общите, а понякога и много различни корени, както и проблеми.

„Жива“ живее чрез:
“Това е награда, която едновременно събира интересни преживявания и прави възможно споделянето им на наднационално ниво. С нея се насърчава конкуренцията между музеите, а с това нараства броят на образцовите музеи, които надхвърлят определението „най-добри музеи“. Наградата се основава на идеята, че знанията и споделянето на опит са от съществено значение за засилването на влиянието, което музеите имат в нашите общества”
Živa Award - logo
Пускане на видеото

ЦИКЛИЧНОСТ НА НАГРАДАТА

Броят на славянските музеи и паметниците на културата и природата, които разширяват своето влияние в компанията в местен и национален мащаб е изумително и всеки ден става все по-голямо. Дори и това е възхитително, а този опит трябва да се споделя, да се изживее и да се идентифицира. Наградата „Жива“, а и всичките музеи, които се съревновават за нея, представляват важна входна точка за заинтересованите страни от ФСК, нашите сътрудници и публиката.

Наградата изпълнява ролята на платформа за обмен и промоция, както в славянските страни, така и в широката група на европейските страни. И двете награди (наградата „Жива“ за най-добър славянски музей и за най-добър славянски паметник на културата и природата) са предназначени да популяризират защитата, опазването, образоването и информирането за музейните сбирки, както и за паметниците на културата и природата, тяхното разнообразие, съдържание и социалната им роля, подчертавайки прогресивните подходи, откритостта и достъпността за обществеността, тяхното влияние върху обществото, както и приносът им за развитието на музеологичните принципи и идеи.

  • Наградата „Жива“ призовава към участие кандидати от следните страни: Беларус, България, Босна и Херцеговина, Чехия, Хърватия, Черна гора, Северна Македония, Полша, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна.
  • Кандидатстването е безплатно.
  • Могат да участват музеи от всякакъв вид: исторически, природонаучни, технически, индустриални музеи или научни центрове, етнологични, архитектурни, литературни, музикални, художествени и други музеи. Музеите могат да бъдат местни, регионални, национални или федерални. Канени към участие са и частните музеи.
  • Приемаме заявления за участие от всички видове паметници на културата и природата: исторически сгради и съоръжения, паметници, архитектурни произведения, археологически обекти, музейни резервати на културата и природата, реновирани, реконструирани индустриални сгради и територии, получили ново, музейно и културно съдържание, комбинирани произведения на природата и човека, като градини и паркове, и имат изключителна стойност от историческа, художествена, научна, етнологична или антропологическа гледна точка.
  • Обмен на идеи и резултати с колеги от славянските и другите страни.
  • Достъп до платформа, предоставяща възможност за разговор и обмен на церемонията по връчването на наградите.
  • Целогодишна промоция в каталога „Жива“, на уебсайта, чрез видео презентация и във всички видове комуникация на ФСК с обществеността.
  • По-широка видимост сред европейските институции.
  • Отлични връзки с обществеността за всички заинтересовани страни.

Процедурата за подбор започва през есента с публикуването на международния конкурс и запознаването на широката общественост с него. Регистрирането за участие и популяризирането на конкурса протичат до края на годината с помощта на международно жури. Първата половина на годината е предназначена за оценяване на кандидатурите и вземане на решение за наградите. След подаване на пълните кандидатури, журито посещава музеите-участници в конкурса. През май или в началото на юни членовете на журито се срещат, преглеждат докладите, обменят своите експертни оценки и определят получателите на наградите и специалните отличия. През лятото се организира церемонията по връчването на наградите, събитието, което с времето се превърна в професионална среща, даваща възможност за обмен на опит.

Цикълът на наградата „Жива“ приключва през септември с връчването на наградите. През шестте години от своето съществуване събитието прерасна в тридневна среща на специалисти от различни области, които често допълват музеологията. Особеността, която се превърна в обичайна практика е представянето на предходния получател на наградата и опита му в изминалата година. Цикълът на наградата „Жива“ всъщност винаги е един и същ, но местоположението на самата церемония се променя всяка година. Това е чудесна възможност да се опознаят още по-добре различните среди, с които се осъществява сътрудничество.

ЖУРИ

Страните-членки на Форума на славянските култури определят членовете на журито от всяка страна. Участва и Европейската музейна академия, която осигурява трима или четирима свои представители от групата на своите специалисти за журито. Журито се състои от 13 до 14 членове. Членовете на журито идват от различна среда, те са директори на музеи, експерти по управление на културата, куратори, музейни служители, работещи с сферата на връзките с обществеността и маркетингови специалисти.

Ekaterina Djoumalieva, PhD/Bulgaria
Director of Cultural Heritage, Museums and Visual Arts Directorate at the Ministry of Culture of Bulgaria

Pavel Douša, PhD/Czech Republic
Director of Kačina Chateau – Museum of Czech Rural Life, Deputy Director General of the National Agriculture Museum

Dirk Houtgraaf/Netherlands
Strategic Marketing Consultant, member of European Museum Academy Foundation Board

Neda Knežević, MA/Serbia
Director of the Museum of Yugoslavia

Lidija Nikočević, PhD/Croatia
Senior curator of the Etnographic Museum of Istria

Gordan Nikolov, MA/North Macedonia
Curator advisor – Head of collection at the National Museum of the Republic of North Macedonia

branislav-panis

Branislav Panis/Slovakia
Director General of the Slovak National Museum

Dobrila Vlahović, MSc./Montenegro
Deputy Minister – Director General of Directorate for Cultural Heritage at Ministry of Culture and Media of Montenegro

Andreja Rihter, PhD/Slovenia
Director of the Forum of Slavic Cultures

Elia Vlachou/Greece
Museum and Cultural Management Consultant, Museum Expert of the European Museum Academy

Sarita Vujković, PhD/Bosnia and Herzegovina
Director of the Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska

Nina Zdravič Polič, MA/Slovenia

Olha Honchar/Ukraine
D
irector of the Memorial Museum of Totalitarian Regimes “Territories of Terror”

 

Ekaterina Djoumalieva, PhD/Bulgaria
Director of Cultural Heritage, Museums and Visual Arts Directorate at the Ministry of Culture of Bulgaria

Pavel Douša, PhD/Czech Republic
Director of Kačina Chateau – Museum of Czech Rural Life, Deputy Director General of the National Agriculture Museum

Dirk Houtgraaf/Netherlands
Strategic Marketing Consultant, member of European Museum Academy Foundation Board

Neda Knežević, MA/Serbia
Director of the Museum of Yugoslavia

Lidija Nikočević, PhD/Croatia
Senior curator of the Etnographic Museum of Istria

Gordan Nikolov, MA/North Macedonia
Curator advisor – Head of collection at the National Museum of the Republic of North Macedonia

branislav-panis

Branislav Panis/Slovakia
Director General of the Slovak National Museum

Dobrila Vlahović, MSc./Montenegro
Deputy Minister – Director General of Directorate for Cultural Heritage at Ministry of Culture and Media of Montenegro

Andreja Rihter, PhD/Slovenia
Director of the Forum of Slavic Cultures

Elia Vlachou/Greece
Museum and Cultural Management Consultant, Museum Expert of the European Museum Academy

Sarita Vujković, PhD/Bosnia and Herzegovina
Director of the Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska

Nina Zdravič Polič, MA/Slovenia

Olha Honchar/Ukraine
D
irector of the Memorial Museum of Totalitarian Regimes “Territories of Terror”

 

Ekaterina Djoumalieva, PhD/Bulgaria
Director of Cultural Heritage, Museums and Visual Arts Directorate at the Ministry of Culture of Bulgaria

Pavel Douša, PhD/Czech Republic
Director of Kačina Chateau – Museum of Czech Rural Life, Deputy Director General of the National Agriculture Museum

Dirk Houtgraaf/Netherlands
Strategic Marketing Consultant, member of European Museum Academy Foundation Board

Neda Knežević, MA/Serbia
Director of the Museum of Yugoslavia

Lidija Nikočević, PhD/Croatia
Senior curator of the Etnographic Museum of Istria

Gordan Nikolov, MA/North Macedonia
Curator advisor – Head of collection at the National Museum of the Republic of North Macedonia

branislav-panis

Branislav Panis/Slovakia
Director General of the Slovak National Museum

Dobrila Vlahović, MSc./Montenegro
Deputy Minister – Director General of Directorate for Cultural Heritage at Ministry of Culture and Media of Montenegro

Andreja Rihter, PhD/Slovenia
Director of the Forum of Slavic Cultures

Youlya Vronskaya/Russian Federation
Art Director of the Peredelkino Writers’ and Artists’ Residency

Elia Vlachou/Greece
Museum and Cultural Management Consultant, Museum Expert of the European Museum Academy

Sarita Vujković, PhD/Bosnia and Herzegovina
Director of the Museum of Contemporary Art of the Republic of Srpska

Nina Zdravič Polič, MA/Slovenia

Galina Alekseeva, PhD/Russian Federation
Academic Director of the State Museum-Estate of Leo Tolstoy at Yasnaya Polyana

Henrik Zipsane / Denmark
Director of the European Museum Academy

Журито на път

Членовете на журито посещават всички кандидатствали и номинирани музеи, което е рядка и уникална практика, както за музеите, така и за самото жури на наградата „Жива“. Безценността на личния опит представлява допълнителен аспект от професионалната оценка, съсредоточен върху изключителната и творческа употреба на сбирките в комбинация с иновативния интерпретативен подход.

Jury Impressions

СКУЛПТУРАТА „ЖИВА”

Уникалната изящна скулптура е създадена от Любица Раткаец Кочица, словенска художничка-приложничка от Рогашка Слатина. Работите ѝ жънат успехи на самостоятелни и общи изложби и са отличени с многобройни местни и международни награди.

Художественото ѝ творчество се отличава с иновативност и изключителен усет към ярките детайли в художествената композиция на творенията ѝ. Съществена част от творчеството ѝ е посветена на женската форма, намираща израз в стилизираната глава и семплия силует, грижливо допълнени от отделни символи и художествени елементи.

Благодарение на удивителния усет на Любица Раткаец Кочица керамичните ѝ скулптури представляват изключителни творчески постижения, при които твърдата структура на керамичната форма се съчетава с прецизната графична обработка на повърхността. Всеки един от нейните уникални шедьоври разказва своята история и предлага неповторимо естетическо изживяване.

ПОБЕДИТЕЛИ & ПОЛУЧАТЕЛИ НА СПЕЦИАЛНИ ПРИЗНАНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ „ЖИВА“

НАЙ-ДОБЪР СЛАВЯНСКИ МУЗЕЙ

Всички най-добри славянски музеи досега
Повече

НАЙ-ДОБЪР ПАМЕТНИК НА КУЛТУРА И ПРИРОДАТА В СЛАВЯНСКИТЕ СТРАНИ

Всички паметници на културата и природата досега.
Повече

ПОЛУЧАТЕЛИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПРИЗНАНИЯ

КАНДИДАТИ ЗА НАГРАДАТА „ЖИВА”

ПУБЛИКАЦИИ „ЖИВА”

2020

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2014

ЦЕРЕМОНИИ ПО ВРЪЧВАНЕ & КОНФЕРЕНЦИИ

Location: Bar/Montenegro
Hosts: Ministry of Culture of Montenegro, Cultural Centre Bar, Municipality of Bar

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: Prague/Czech Republic
Hosts: National Technical Museum, National Museum of Agriculture

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: Bled/Slovenia
Host: Bled Municipality

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: Zadar/Croatia
Host: Museum of Ancient Glass in Zadar

Partners

Award Recipients

Programme

Video

Location: St. Petersburg/Russian Federation
Host: Ministry of Culture of the Russian Federation

Partners

Award Recipients

Video

Location: Skopje/North Macedonia
Host: Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia

Partners

Award Recipients

Video

АКЦЕНТИРАМЕ

Семейството на „Жива“

За седем години „Жива“ свърза 139 музея от 13 славянски страни.

Домакини на церемонията по връчване на наградите и конференциите „Жива“

Домакини на церемонията по връчване на наградите и конференциите „Жива“ досега са били: Скопие / Северна Македония, Санкт Петербург / Руска федерация, Задар / Хърватия, Блед / Словения, Прага / Чешка република и Бар / Черна гора.

„Жива след Жива“

Събитието „Жива след Жива“ беше част от специалната програма на ФСК в рамките на VIII-ия международен културен форум в Санкт Петербург. Събитието, на което бяха връчени скулптурите „Жива“ за най-добър славянски музей през 2019 г. и за най-добър паметник на природата и културата в славянския свят, бе подготвено от ФСК в сътрудничество с Държавния музей на политическата история на Русия.

Новини

На церемония в Братислава ФСК награди най-добрите славянски музеи с наградата „ЖИВА“ 2023!

Между 2 и 4 октомври 2023 г. в Братислава Форумът на славянските култури събра номинираните славянски музеи за девети пореден път и обяви носителите на наградата „ЖИВА“ 2023.

Повече »

ФСК се срещна с представители на Министерството на културата и на музея „Етъра“ в България

Дейностите на Форума на славянските култури за 2024 г. са в разгара си. През август директорът Андрея Рихтер посети представители на Министерството на културата и регионалния етнографски музей „Етъра“ в България. Работната среща имаше за цел да засили взаимното сътрудничество и планирането на церемонията по връчването на наградата „Жива” за 2024 г.

Повече »

НАЧАЛО

Славянската богиня Жива (също Żiwia, Siva, Sieba или Razivia) олицетворява живота, дълголетието, младостта, красотата, благосклонността, виталността и плодородието – черти, присъщи и на славянското наследство.

Наградата „Жива” е учредена през 2012 година по инициатива на експертна проектна група от държавите, свързвани от „Форума на славянските култури”.

Scroll to Top