Андрея Рихтер изнесе лекция на 10-та среща на хърватските музейни педагози

На 10-та юбилейна среща на хърватските педагози се събраха повече от 70 участници от Хърватия, Словения и Сърбия от повече от 35 музеи, галерии и университети. По този повод беше открита изложбата по случай 20-годишината от функционирането на Секцията по музейна педагогика и културната акция на Хърватското музейно дружество (ХМД), а също така беше представен сборникът с трудове от 9-та среща на музейните педагози.
В пленарната си лекция „Музеите внасят смисъл в живота ни“ д-р Андрея Рихтер сподели: „Музеите допринасят към развитието на нови идеи, креативност, интерпретации, комуникация, доброто използване на източници и със своите дейности представляват център за срещи за посетителите“ и добави, че музеите обучават и вдъхновяват, обогатяват живота, и създават здрави общности.
Власта Кърклец, председател на (ХМД) подчерта значението на срещите от този тип, както и ролята на музейните работници в по-широк обществен контекст.

Scroll to Top