И тази година ФСК взе участие в Международния културен форум в Санкт Петербург

Международната фондация „Форум на славянските култури“ и тази година се отзова на специалната покана и се представи на Международния културен форум в Санкт Петербург. В рамките на Втората конференция за нови културни маршрути в славянския свят, министрите на културата: Деян Прешичек от Словения, Боил Банов от България, Любица Лашакова от Словакия, Владан Вукосавлевич от Сърбия и Ала Манилова, държавен секретар – заместник-министър на културата на Руската федерация, подчертаха в своите обръщения значението на културното наследство на всеки отделен народ, а същевременно и предимствата, произлизащи от съвместните проекти и популяризирането на славянските народи в и извън страните. В допълнение към вече утвърдените проекти („100 славянски романа“, „Жива“ – наградата за най-добър славянски музей …), ФСК подготвя нов европейски културен маршрут (първият със седалище в една от славянските страни), а въз основа на съгласието на Управителния съвет на ФСК тази година се зае и с подготовката на проекта „Славянска столица на културата“. Владан Вукосавлевич, председател на Управителния съвет на ФСК, посочи също така 15-годишнината от функционирането на фондацията. Тя ще бъде отпразнувана догодина и ще бъде отбелязана с многобройни събития.
Според руските домакини ФСК ще бъде специален гост на Културния форум в Санкт Петербург през следващата година. „Това е чудесна възможност за славянските култури, институции и хората на изкуството“, сподели Ала Манилова, а директорката на ФСК д-р Андрея Рихтер добави, че подготовката за това събитие в сътрудничество с държавите-членки на ФСК ще бъде интензивна и ще се възползват максимално от тази възможност, както процедират и държавите – почетни гостенки на едно от най-големите събития в света, в центъра на което са тенденциите в сферата на културата. Андрея Рихтер изнесе също така и лекция на кръглата маса „Музика. Време. Дигитализация. Пространства.“
Тази година на Международния културен форум в Санкт Петербург участваха 35 000 души от 100 страни.

Scroll to Top