Първият словенско-руски културен форум предвещава укрепване на сътрудничеството

Министърът на културата на Република Словения Антон Першак подчерта, че сегашният форум ще надгради традицията на взаимното сътрудничество в сферата на културата и ще позволи сформирането на нови връзки между различни културни институции от двете държави. Той приветства досегашния обмен в рамките на сезона на словенската култура в Руската федерация и руската култура в Република Словения през 2017 и 2018 г. и изрази съжалението си, че интересът към представянето на словенската култура в Руската федерация превишава действителните финансови възможности за това.
Алла Манилова, зам. министър на културата в Руската федерация и ръководител на повече от 30-членната руска делегация, подчерта в обръщението си: »Културата отваря границите и оказва положително влияние. Целта на форумите от този тип е да си помагаме и да укрепим досегашното си сътрудничество.« Тя обеща подкрепата си на проектите и събитията, които са в интерес на двете култури и народи. Руската федерация вече подкрепя функционирането на международната фондация „Форум на славянските култури“ със седалище в Любляна. Именно фондацията ще играе в бъдеще ролята на централна платформа за събиране на желания и предложения за междукултурен обмен. В продължение на четиринадесет години Форумът на славянските култури изгражда мостове между държавите, културните институции и специалистите.
В рамките на шест секции (театър и музика, музеи и галерии, филм, културно наследство, библиотеки и култура и културен туризъм в регионите) се срещнаха повече от 80 словенски и руски представители, сред които директори на културни институции, местни общности, министерства и представители на регионални и районни области на Руската федерация. В секциите събраха конкретни предложения за сътрудничество с акцент върху обмена на изложби, филмови материали, театрални и други представления. Също така подчертаха популяризирането на наследството в двете страни и изразиха интерес към обмяната на знания и специалисти в сферата на реставраторството и консерваторството.
Повече за събитието и фотомоменти от него вижте ТУК!

Scroll to Top