Prvi Slovensko-ruski kulturni forum obeta okrepitev sodelovanja

Prvi Slovensko-ruski kulturni forum obeta okrepitev sodelovanja

Prvi Slovensko-ruski kulturni forum, eden najpomembnejših dogodkov v okviru sezon kulture 2017 – 2018, se je zaključil s strateško sejo, na kateri sta slovenska in ruska stran sprejeli skupne sklepe. Ti so povezani z glavnim ciljem, okrepiti sodelovanje slovenskih in ruskih kulturnih institucij.

Minister za kulturo Republike Slovenije, Anton Peršak je poudaril, da bo tokratni forum še nadgradil tradicijo medsebojnega sodelovanja na področju kulture in omogočil nove povezave med različnimi kulturnimi ustanovami iz obeh držav. Pozdravil je dosedanji potek izmenjav v okviru sezone slovenske kulture v Ruski federaciji in ruske kulture v Republiki Sloveniji v letih 2017 in 2018, ob tem pa izrazil obžalovanje, ker so želje po predstavljanju slovenske kulture v Ruski federaciji veliko večje od dejanskih finančnih zmožnosti.

Alla Manilova, namestnica ministra za kulturo Ruske federacije in vodja več kot 30 članske ruske delegacije je v nagovoru izpostavila: »Kultura odpira meje in deluje v pozitivnem kontekstu. Namen tovrstnega foruma pa je, da si pomagamo in okrepimo dosedanje sodelovanje.« Obljubila je podporo projektom in dogodkom, ki so v interesu obeh kultur ter narodov. Ruska federacija sicer podpira delovanje mednarodne ustanove Forum slovanskih kultur s sedežem v Ljubljani, prav ta naj bi bila tudi v prihodnje centralna platforma za zbiranje želja in predlogov o medkulturni izmenjavi. Forum slovanskih kultur sicer že štirinajst let vzpostavlja mostove med državami, kulturnimi institucijami in strokovnjaki.

V okviru šestih sekcij (gledališče in glasba, muzeji in galerije, film, kulturna dediščina, knjižnice ter kultura in kulturni turizem v regijah) se je srečalo več kot 80 slovenskih in ruskih predstavnikov, med njimi direktorji kulturnih ustanov, lokalnih skupnosti, ministrstev ter predstavniki regionalnih in pokrajinskih oblasti Ruske federacije. V okviru sekcij so zbrali konkretne predloge sodelovanja, s poudarkom na izmenjavi razstav, filmskega gradiva, gledaliških in drugih predstav. Prav tako so izpostavili popularizacijo dediščine v obeh državah ter izkazali interes za izmenjavo znanj in strokovnjakov na področju restavratorstva in konzervatorstva.

Scroll to Top