ДО НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ В ЗАГРЕБ

Трудно е да си представим как се чувствате в момента, в който, изправени пред пандемията от COVID-19, бяхте разтърсени и от земни трусове, най-силните от 1880 г. насам. Много артефакти на културното наследство, грижливо пазени за следващите поколения, бяха повредени и дори унищожени.

В момента, в който всички ние сме изправени пред нови предизвикателства, Ви пожелаваме да станете още по-силни и още по-здраво свързани.

В мислите си сме с Вас и сме готови да Ви помогнем, ако имате нужда от нас.

Scroll to Top