Славянска градина

Зелена светлина за новия проект „Славянска дъбрава“

В рамките на новия проект „Славянска дъбрава“ и свързаните с него дейности се открива възможност за творческото сътрудничество на местните общности, гражданското общество, държавните институции и ФСК. На първоначалната среща на партньорите по проекта кметовете на общините в областта Помурие и техните представители се запознаха с проекта и дадоха зелена светлина за неговото начало.

Зелена светлина за новия проект „Славянска дъбрава“ Read More »

„Славянска градина“ в Пула не е еднодневка

В сътрудничество с панаира „Сънувам книги“ в Истрия, Форумът на славянските култури започна да провежда новата програма „Slavenski đardin“ („Славянска градина“). В нейните рамки по време на 25-ия юбилеен панаир в Пула взеха участие съвременни руски автори, а на едно от престижните места беше представена и поредицата „100 славянски романа“.

„Славянска градина“ в Пула не е еднодневка Read More »

Scroll to Top