ФСК на Руско-сръбския културен форум

По покана на Мая Гойкович, вицепремиер и министър на културата и информирането на Сърбия, както и подпредседател на Управителния съвет на ФСК, и Олга Ярилова, заместник-министър на културата на Руската федерация, Форумът на славянските култури участва в Руско-сръбския културен форум в Белград.

Руско-сръбският форум беше посветен на културата и туризма и събра представители на библиотеки, театри, филмовата индустрия и творческите индустрии от Русия и Сърбия. Някои от най-престижните руски музеи също взеха участие в музейното „роудшоу“.

В речта си при откриването на пленарното заседание, на което присъстваха високопоставени представители на министерствата на културата и туризма на двете страни, директорката на ФСК заяви: „Всички сме наясно със социалното въздействие на културния туризъм ‒ той спомага за изграждането на идентичност, улеснява междукултурното разбирателство и запазването на културното наследство на даден регион. Разбира се, не бива да се пренебрегва и приносът му към местната икономика.“

Г-жа Рихтер взе участие и в раздела, посветен на музеите. Тя представи дейностите на ФСК в областта на културното наследство и наградата „Жива“ за най-добър славянски музей и паметник на културата и природата в славянските страни. По време на специална конференция, посветена на културните маршрути, тя говори и за „Маршрута на писателките“ ‒ културният маршрут, кандидатстващ за сертификат за културен маршрут на Съвета на Европа и който според нея повдига актуални въпроси и има голям културен, образователен и най-вече туристически потенциал, привличайки чрез дейностите си различни публики и целеви групи.

Форумът предложи многобройни възможности за срещи, представяния и създаване на контакти между културни институции и туристически организации на двете страни и беше съпътстван от богата културна програма. Наред с всичко останало, в Националната библиотека на Сърбия беше открита изложба, посветена на 200-годишнината от рождението на Ф. М. Достоевски, и се проведе специален симпозиум, посветен на руския литературен колос.

Scroll to Top