ФСК и ICOM SEE в Прага – стъпка по общия път

На 26-ата генерална конференция ICOM Форумът на славянските култури и Международният съвет на музеите от Югоизточна Европа организираха две кръгли маси. Фокусът беше върху общите корени и тяхното значение за гарантирането на мира, както и върху заплахата за културното наследството в извънредни ситуации, каквато е войната. На срещата присъстваха 50 експерти.

„Събитията, организирани съвместно от ФСК и ICOM SEE по време на генералната конференция ICOM, са важна стъпка по съвместния ни път. Вярваме, че Югоизточна Европа има на какво да научи останалата част от Стария континент и света“, каза директорът на ФСК, д-р Андрея Рихтер, след кръглите маси, в които взеха участие 50 експерти от различни страни, като добави, че общото послание е: „… нека всички да се справим с историческата и етичната задача. Нека останем експерти, докато помагаме на другите да разберат не само нашите, но и универсалните ценности. Нека ценим нашето наследство като общо и никога да не се проваляме на този основен тест за човешка справедливост.”

Войната беше на преден план в дискусията за рисковете за културното наследство, в която участваха и експерти от Украйна и Босна и Херцеговина. Участниците в дискусията обсъдиха защитата на колекциите и сградите, както и тълкуването на социалните промени, които помагат да се разбере защо въобще се стига до военни ситуации.

В светлината на централната тема на тазгодишната Генерална конференция, която подчертава силата на музеите, беше акцентирано, че една от основните задачи на музеолозите през последните тридесет години е била да покажат на света, че културното наследство и историята не са нещо старо и древно, а напротив − много съвременно.

Домакин на встъпителната среща на членовете на ICOM SEE и ФСК беше Чешкият национален музей на земеделието. Участниците бяха приветствани от директора Зденек Новак, а към него се присъедини посланикът на Република Словения в Прага Н. Пр. маг. Таня Стърниша. Културната програма включваше изпълнение на чешкото сопрано Маркета Фасати.

Scroll to Top