Лятно училище за интимността в женското писане също и във Вила „Златица“

Лятното училище „Интимността в женското четене и писане“, организирано от мрежата CEEPUS „Жените писателки в историята“ и Маршрута на жените писателки (WWR) в сътрудничество с Факултета по хуманитарни науки на Университета в Нова Горица, събра участници от седем страни.

Училището, което дава възможност за дискусии по въпросите за интимността, културата, женствеността и други актуални теми, стартира във Вила „Златица“, седалището на ФСК и WWR, и продължи в Любляна и Нова Горица. Лятното училище включваше и международен изследователски семинар, озаглавен „Цензуриране на интимността в женското писане и четене“. Той събра изследователи от цяла Европа, за да обсъдят как жените през XIX век са говорили за интимност, емоции и сексуалност, кои теми са били особено противоречиви и как са били премълчавани, как са крили и разкривали чувствата си и как е действала автоцензурата. 

Д-р Катя Михурко Пониж, ръководител на мрежата „CEEPUS“ и председател на Научния съвет на Маршрута на писателките, изнесе уводна лекция за историята на цензурата върху жените, емоциите и сексуалността. „Жените писателки често пишат на интимни теми и поради това биват подлагани на цензура от страна на редакторите“, посочи тя, наред с други неща. Тя добави, че в миналото жените са били възпирани да се занимават с наука или философия с аргумента, че това са изключително мъжки области. Цензурата означава контрол на една по-силна група − мъжете интелектуалци − над една по-слаба група − жените писателки, които се чувстват длъжни да се подчиняват на нормите, диктувани от мъжете в обществото, обяснява тя. Ето защо много жени приключват преждевременно писателската си кариера.

Участниците в лятното училище пътуваха и до Нова Горица и Гориция, където слушаха интересни лекции и участваха в семинари.

Scroll to Top