Заедно

Проектът „Заедно“ свързва държавните архиви на славянските страни, което насърчава професионалното сътрудничество и обмена на добри практики в славянското пространство и отвъд него.

Съвместните усилия и инициативи насърчиха три основни дейности. Това са: С проекта „Заедно“ ФСК проправя пътища през историята, често разкрива скритото и забравеното и отмества границите на знанието и разбирането на съвременния свят.

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА АРХИВНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ П СВ

Държавните архиви на славянските страни взеха решението да изготвят пътеводител на архивните документи, които са пряко или косвено свързани със събитията и хората по време на ПСВ, било то на фронтовата линия или пък за онези останали някъде отзад.

Целта на пътеводителя е да се съберат, колкото е възможно повече данни за архивните документи, свързани с ПСВ, и те да станат още по-достъпни за изследователите и заинтересованата общественост.

РЕГИСТЪР НА СЛАВЯНСКИТЕ АРХИВИ

За да удовлетворят стандартите на съвременното общество, съвременните архиви съчетават традиционната си роля на пазители на паметта с новата роля на информационни центрове, което предполага откритост и достъпност за заинтересованите потребители от всички профили. Ето защо освен прегледа на фондовете и сбирките регистърът обикновено включва и обща информация за институциите, съхраняващи документите и услугите, които те предоставят.

МЕЖДУНАРОДНАТА ИЗЛОЖБА „ЖЕНИТЕ И ГОЛЯМАТА ВОЙНА“

ФСК подготви международната изложба в сътрудничество с осем партньорски институции. Архивният материал разкрива разнообразните роли на жените през Голямата война. За представителките на нежния пол тя не се е водила единствено на личния човешки фронт, но и на семейния, обществения и носи еманципаторски заряд. Суровата война е лишила жените от толкова много неща, но същевременно им е донесла нова свобода в борбата им за правата на жените.

ПАРТНЬОРИ

Coordinates of this location not found

КОНФЕРЕНЦИИ

2017 г. Варшава / Полша
3-ва международна конференция на държавните архиви на славянските страни

Co-Organizer:

head-office-state-archive-poland

2016 г. Дубровник / Хърватия
2-ва международна конференция на държавните архиви на славянските страни ПСВ

Croatian State Archives hosted the 2nd Conference in Dubrovnik within the framework of international meeting the 2nd Croatia ICARUS days. This idea arose from the nature of these events which both aim to promote archival cooperation across borders, linking of archives with various cultural and scientific institutions, presenting archives to the community, making archival records accessible to everybody, exchanging professional knowledge, creating new projects and finding ways for realizing new ideas.

Co-Organizer:

Partners:

2015 г. Любляна / Словения
1-ва международна конференция на държавните архиви на славянските страни ПСВ

The first international conference Together was a step forward in efforts to build professional bonds and appear together among the professional and general public outside the borders of Slavic countries. Recently, archives have increasingly become cultural institutions that have opened their doors and allowed access to the unknown that had been hiding among the known; they have learned how to present the previously frequently hidden archive material in an open, contemporary manner.

Co-Organizer:

Partners:

АКЦЕНТИРАМЕ

Съвместна изложба „Славянските столици“ в 2D

Съвместната изложба „Славянските столици“ в 2D беше първият резултат от сътрудничеството между архивите от славянските страни. Изложбата беше открита през 2013 г. в централата на Юнеско в Париж. Изложбата беше съпътствана от каталог.

3-та конференция на държавните архив „Заедно“

Първата конференция на държавните архиви на славянските страни се състоя през 2015 г. в Любляна (Словения). Тя беше последвана от конференциите в Дубровник (Хърватия) през 2016 г. и във Варшава (Полша) през 2017 г.

„Жените и Голямата война“

Голямата война промени из основи обичайните навици на жените. Изложбата и едноименният каталог разказват истории за това как жените са се справяли с военната ситуация чрез темите за семейството, благотворителните дейности, бежанците, личните истории, правата на жените и еманципацията.

Преводи на всички славянски езици

Както изложбата, така и каталогът представят всички истории на славянските езици и на английски. Разходете си и разгледайте виртуалната изложба или прелистете и прочетете каталога в нашата онлайн библиотека.

Изложба в централата на ЮНЕСКО в Париж

На откриването на изложбата „Жените и Голямата война“ в централата на ЮНЕСКО Сание Гюлсер Корат, директор на Отдела за равенство между половете в ЮНЕСКО, подчерта, че изложбата е тясно свързана с мисията на ЮНЕСКО да насърчава равенството между половете и подсилването на ролята на жените в съвременното общество.

За ПСВ

На 1-та международна конференция на държавните архиви на славянските страни партньорите по проекта „Заедно“ представиха архивите, архивните фондове и сбирките за ПСВ.

НА ОБИКОЛКА

2019.

Париж / Франция: централата на ЮНЕСКО

Церемонията по откриването на изложбата се проведе в сътрудничество с постоянната делегация на Република Словения към Юнеско в централата на Юнеско в Париж по време на заседанието на Изпълнителния комитет на Юнеско. На откриването, на което присъстваха 70 гости, се обърнаха с приветствия посланикът на Република Словения в Париж и постоянен представител на Република Словения в ЮНЕСКО Н.  Пр. Андрей Слапничар и Сание Гюлсер Корат, директор на отдела за равенство между половете в ЮНЕСКО. За една седмица изложбата бе посетена от 10 000 посетители.

Новини

Форумът на славянските култури отново с изложба в ЮНЕСКО

Заедно с партньорски институции Форумът на славянските култури подготви изложбата „Жените и Голямата война“. Церемонията по откриването се проведе в сътрудничество с постоянната делегация на Република Словения при ЮНЕСКО в централата на ЮНЕСКО в Париж. Изложбата ще може да бъде разгледана до 15-ти април 2019 г.

Повече »

НАЧАЛО

Тъй като мисията на ФСК е да вдъхва живот на съзидателността на славянските култури, да свързва институциите и индивидите, с първия общ проект през 2013 г. – изложбата „Slavic Capitals in 2D“ (откриването се състоя в централата на ЮНЕСКО в Париж), ФСК свърза архивите в славянските страни.

Проектът „Заедно“ стартира с първата международна конференция на държавните архиви на славянските страни през 2015 г. в Люляна (Словения).

Scroll to Top