Славянска градина

В стремежа си към активен междукултурен диалог между славянските култури с цел взаимно опознаване, функциониране и уважение, както и на търсенето на възможности за по-голямо популяризиране на славянските литератури, ФСК изготви и проведе нова обширна литературна програма с названието „Славянска градина“ („Slavenski đardin“) в сътрудничество с нов партньор – панаира на книгата в Пула. Програмата е замислена като място, градина, в която растат славянската литература и култура, преплетени с разговори за съвременната идентичност, естетиката и социалните отношения.

Програмата донася:
Славянска градина“ е замислена с желанието да се превърне в традиционна, постоянна и съществена част от Панаира. С разговорната дума за градина – „đardin“ – обръщаме внимание и на спецификата на Истрия в териториално отношение, която живее и проявява своята мултиетничност в славянския кръг.” Магдалена Водопия, директор на панаира „Сънувам книги в Истрия“

“Радваме се и сме горди от това, че сме тук заедно със своите партньори на това специално място, където се срещат различни култури, където влизат в контакт славянският и романският свят и се откриват нови хоризонти. Тук отворихме границите на нашия проект и създадохме новата програма.” Андрея Рихтер, директор на Форума на славянските култури

ПАРТНЬОРИ

СЪБИТИЯ

„Славянска градина“ 2019 г.

The programme of Slavic Garden 2019 featured three prominent Russian writers, as well as translators, experts, publishers, academics and other literary guests. This programme section included a reading corner dedicated to the FSK flagship project 100 Slavic Novels, four round-table discussions featuring book presentations, a photography exhibition by Slovenian photographer Jože Suhadolnik.

ROUND-TABLE DISCUSSIONS AND BOOK PRESENTATIONS

Well-attended sessions featured Russian authors Guzel Yakhina, Sergei Lebedev and Yevgeny Vodolazkin side by side with their Croatian translators and publishers. The moderator was Ivana Peruško Vindakijevič, Head of the Department of East Slavic Languages and Literatures at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb, who also took part in designing the programme. The evening panel discussion Forgiveness and/or the Past featured Guzel Yakhina, Slovenian-Austrian writer and this year’s recipient of the Austrian Art Prize Maja Haderlap.

PHOTO EXHIBITION

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

„СЪНУВАМ КНИГИ В ИСТРИЯ“

Панаирът на книгата в Пула „Сънувам книги в Истрия“ е най-престижното събитие от този вид в Хърватия и едно от най-важните в региона. Създаден е през 1995 г. в резултат на смел жест една малка изложба на книги „на края на света“, организирана малко след края на войната в Югославия, да бъде наречена „Първият панаир на книгата в Истрия“. В основата му лежи духът на 60-те и 70-те години на миналия век и споменът за израстването на един нов град, модерен и креативен, белязан от творческата сила на тогавашните жители на Пула и тяхната смелост да променят света, лежащ в географската периферия.

Scroll to Top