Главните награди „ЖИВА“ 2020 получиха Музеят на резбарството и Етнографският музей на открито „Етър“

Международната институция Форум на славянските култури, в сътрудничество с Министерството на културата и информирането на Република Сърбия и сръбски партньорски институции, връчи наградите за най-добрите славянски музеи в Белград. Освен главната награда, получена от Музея на резбарството от Босна и Херцеговина, за трети път беше присъдена и наградата за най-добър паметник на славянската култура и природа, с която бе удостоен Регионалният етнографски музей на открито „Етър“, България.

Тази година музеите-претенденти за наградата „Жива“ за най-добър музей и за най-добър паметник на славянската култура и природа бяха 20 от 11 славянски страни. На седмата подред церемония (предишните се състояха в Скопие, Санкт Петербург, Задар, Блед, Прага и Бар) наградата „Жива“ за най-добър славянски музей беше връчена на Музея на резбарството в Кониц, Босна и Херцеговина. Журито, състоящо се от 13 музейни експерти от славянски страни и от представители на Европейската музейна академия, избра за трети път и получател на наградата „Жива“ за най-добър паметник на славянската култура и природа. Наградата получи Регионалният етнографски музей на открито „Етър“ в Габрово, България.

Освен главната награда бяха присъдени и наградата „Жива“ за лидерство, получена от Националния литературен мемориален музей „Иван Франко“ (Лвов, Украйна), наградата за откритост и атрактивност за посетителите, получена от Музея на минното дело в Забже (Забже, Полша), наградата за креативност, получена  от Галерията „Божидар Якац“ (Костаневица на Кърка, Словения), наградата за разказване на истории, получена от Центъра за посетители на „Къщата на приказките на Ивана“ (Огулин, Хърватия) и наградата за ефективно използване на ресурсите, получена от Музея на изкуствата в Ярославъл (Ярославъл, Руската федерация). Журито присъди почетно отличие на Народния музей в Белград (Сърбия).

„Сред множеството важни дейности на Форума със сигурност са опазването на вековните ценности, грижата за славянските езици и по-нататъшното изграждане на славянските културни идентичности. Тези ценности могат да станат по-видими само ако работим заедно за популяризирането им в световен мащаб. По този начин насърчаваме културното многообразие и в същото време славянските култури дават своя принос към глобалния диалог“, подчерта Мая Гойкович, вицепремиер на Република Сърбия и председател на Управителния съвет на Форума на славянските култури. Андрея Рихтер, директор на Форума на славянските култури на свой ред заяви:  „Наградата за най-добър славянски музей и паметник на културата и природата „Жива“ е платформа, която насърчава и развива диалога за славянското културно наследство и неговата уникалност. А преди всичко, това е място, където можем да се „срещнем“ със славянското културно наследство, да получим информация за него, да се свържем с обекта и да решим да го посетим, за да го опознаем по-добре. “

За седем години наградата „Жива“ свърза повече от 135 славянски музея. Орхан Никшич, директор на Музея на резбарството, най-добрият славянски музея за 2020 година, посвети наградата на някогашните и сегашните майстори-дърворезбари в Кониц.

Scroll to Top