Андрея Рихтер на работно посещение при Мая Гойкович, председател на Управителния съвет на ФСК

В рамките на работното си посещение в Република Сърбия д-р Андрея Рихтер, директор на Форума на славянските култури (ФСК), се срещна с председателката на Управителния съвет на ФСК, Мая Гойкович, която е също така е и вицепремиер и министър на културата и информирането на Република Сърбия. Те разговаряха за стратегическите насоки на фондацията, сред които една от ключовите ще бъде увеличаването на международната разпознаваемост на славянските култури.

Мая Гойкович, вицепремиер и министър на културата и информирането на Република Сърбия, разговаря с директорката на ФСК, Андрея Рихтер, преди всичко за стратегическите насоки на международната фондация през следващия петгодишен период 2022 – 2027 г. Един от основните приоритети през този период ще бъде да се повиши разпознаваемостта на славянските култури в международен план посредством грандиозни събития с широк отзвук, както и чрез засиленото сътрудничество с международни организации (напр. ЮНЕСКО, Съветът на Европа, ООН и други подобни) и културни институции извън славянския свят. Така славянските култури ще бъдат още по-интензивно застъпени не само на територията на славянските страни, но и на глобално ниво. В проектите на ФСК ще участват по своеобразен начин и представители на други култури.

Подобно сътрудничество е предвидено и в рамките на проекта „Жива“ – наградата за най-добър славянски музей и паметник на културата и природата. Тазгодишната церемония по награждаването с международна конференция ще се състои през септември в Белград, доколкото епидемиологичната ситуация го позволи. Сръбските музеи участват активно в дейностите на ФСК и са постигнали значителен напредък през последния период.  Музейната дейност в Сърбия се обогати с нов закон, който се предполага, че ще подобри и осъвремени още повече работата на музеите, както и опазването на културното наследство в Сърбия.

Както сподели д-р Андрея Рихтер, директор на Форума на славянските култури, Сърбия е най-активната страна в поредицата „100 славянски романа“, най-стария проект на ФСК, който тази година отбелязва 15-а си годишнина и в рамките на който досега са публикувани 87 романа.

Scroll to Top