Споразуми о сарадњи

ФСК се залаже за успостављање партнерства и сарадњу с разним организацијама, институцијама и појединцима како у државама чланицама ФСК-а тако и на међународној сцени. Број партнерстава се непрестано повећава.

Споразуми о сарадњи склопљени су за нека чврста и дугогодишња партнерства.

Универзитет ИУЛМ
Италија

Од 2014.

Сајам/Сањам књиге у Истри
Хрватска

Од 2019.
Scroll to Top