Отново повече кандидати за наградата „Жива“

През декември 2018 след края на срока за кандидатстване за наградата „Жива“ 2019 – наградата за най-добър славянски музей и за най-добър паметник на славянската култура и природа, в седалището на ФСК бяха прегледани кандидатурите. Кандидатурите отново бяха повече от тези досега, а именно 26, за пръв път бяха получени и кандидатури от украински музеи. През шестте години от учредяването ѝ за наградата „Жива“ са кандидатствали вече 118 славянски музея.

Със своята работа през февруари се зае и журито ‒ група от експерти от славянския свят и Европейската музейна академия. Журито посещава всички кандидатствали и номинирани за наградата музеи ‒ рядка и уникална практика, която обогатява както музеите, така и членовете на журито за наградата „Жива”.
Оценяването на музеите кандидати за наградата „Жива“ 2019 ще продължи до края на април, а тържественото им връчване ще бъде в началото на октомври в Черна гора.

Scroll to Top