Журито за наградата „Жива 2019“ на работна среща

Журито за наградата „Жива“, идващо от славянските страни, както и от Европейската музейна академия от Италия, Гърция, Холандия и Германия, и тази година посетиха всичките регистрирали се музеи за наградата „Жива“ за най-добър славянски музей и паметник на славянската култура и природа.
Те запознаха колегите си с своите посещения посредством доклади, снимки и други материали и взеха решение кои от регистрираните музеи са най-добри. Церемонията по награждаването ще се проведе от 2 до 5 октомври 2019 г. гр. Бар в Черна гора като част от 4-дневната програма, организирана в сътрудничество с Министерството на културата на Черна гора.

Scroll to Top