ФСК гост на конференцията „Icom“ в Рига

Директорката на Форума на славянските култури д-р Андрея Рихтер взе участие в ежегодната конференция на международния Icom комитет за литературни музеи и музеи на композитори (ICLCM).
Участници от цял свят се събраха за конференцията в Рига в началото на август, където централната тема беше „Личност и време в музейната изложба“. В своята лекция д-р Рихтер представи проекта за нов културен маршрут на Съвета на Европа, озаглавен „Защо славянските писателки са важни?.
Конференцията представляваше отлична възможност за дискусии и обмен на опит и идеи между музейни специалисти, академици, студенти, консултанти и правителствени служители.

Конференция „Icom“ в Рига

Scroll to Top