Работна среща с председателя на Управителния съвет на ФСК, Мая Гойкович

Д-р Андрея Рихтер, директор на Форума на славянските култури, се срещна във вила „Златица“ с Мая Гойкович, председател на Управителния съвет на ФСК, министър на културата и информирането и вицепремиер на Република Сърбия. Те обсъдиха стратегическите насоки на международната фондация и събитията, които ще бъдат организирани в Сърбия в рамките на проектите на ФСК през следващите месеци.

По време на работната среща в международната централа на ФСК във вила „Златица“ в Любляна, Андрея Рихтер и Мая Гойкович обсъдиха приоритетите в стратегическия план за периода 2022-2027 г. Последният е в процес на изготвяне и се очаква да включва, наред с всичко останало, продължаване на сътрудничеството с ЮНЕСКО и създаване на постоянни представяния на славянските култури в Съвета на Европа. „Популяризирането на славянското наследство и сътрудничеството на славяноезичните страни ще бъдат още по-интензивни в бъдеще. По този начин ние, славяните, ще подсилим връзката помежду си, а същевременно ще увеличим присъствието и видимостта си на глобално ниво“, подчерта д-р Андрея Рихтер, директор на ФСК.

Мая Гойкович, председател на Управителния съвет на ФСК, министър на културата и информирането и вицепремиер на Република Сърбия, заяви, че тази година в Сърбия ще бъде отбелязана 15-годишнината на сборника „100 славянски романа“, а през януари следващата година в страната, като председателстваща страна на Управителния съвет на ФСК, ще бъдат организирани две големи събития. Конференцията и церемонията по връчването на наградата „Жива“ ще се състоят в Белград и Нови Сад от 11 до 13 януари 2022 г., а в деня на откриването на Европейската столица на културата в Нови Сад, ще се проведе 18-ото редовно заседание на Управителния съвет на ФСК, на което ще се срещнат членовете на Управителния съвет ‒ министрите на културата на страните-членки. 

Снимка: Борис Претнар

Scroll to Top