EMA

Сътрудничеството между ФСК и Европейската музейна академия (ЕМА) започна през 2014 година, когато ЕМА се включи в програмите за обучениe на ФСК, както и в проекта „Жива“.

Приносът на експертите от ЕМА е незаменим в следните дейности: Партньорството между ФСК и ЕМА става все по-плодотворно, както личи от
“В годишната програма на ЕМА Международната лятна школа по музеология се превърна в референтна точка по две причини: първо, тя континуирано покрива геокултурна част от Европа (славянските страни), което е от съществено значение за цялостния поглед към панорамното развитие на музеите; второ, тъй като съвпада с другите форми за специализирано обучение на Академията и най-вече с магистърската програма по европейска музеология, провеждана под егидата на ЕМА от Университета IULM в Милано.” Масимо Негри, научен директор на ЕМА

СЪБИТИЯ

Любляна / Словения
Европейска музейна академия – международна конференция и церемония по връчване на наградите 2019 г.

През годината, в която Форумът на славянските култури отбеляза 15-та си годишнина, а Европейската музейна академия 10-ия си юбилей, ФСК изведе дългогодишното си плодотворно сътрудничество с ЕМА на още по-високо ниво, организирайки международна конференция и церемония по връчването на международните награди: наградата „Луиджи Микелети“ за най-иновативни музеи в сферата на най-новата история, индустриалното наследство и обществените промени; наградата „ДАСА“ за отлични постижения на музейните учебни програми, както и наградата „Heritage in Motion“ за създатели и потребители на филми, игри, приложения, както и интернет страници на тема европейско  културно наследство.

Организатори

Партньори

КНИГИ

Searching for Excellence: EMA 2009-2019

 

  • Chief editor: Wim van der Weiden
  • Authors of texts: Wim van der Weiden, Massimo Negri, Andreja Rihter, Karl B. Murr, Henrik Zipsane
  • Photos: EMA Archive, FSK Archieve, Arno van Berge Henegouwen, Hannes Woidich, Esther Wagemans, Boris Pretnar
  • Design: Amadej Mravljak and Matija Kovač, zgradbazamisli
  • Published: 2019 in English

“All types of museum objects, including works of art, will be increasingly presented and interpreted within their social context. Art museums, the backward children of the museum family, will have to change more than most.”

Kenneth Hudson, Quotations from a private letter d. d. 06.03.1998

A Tiger in a Museum is not a Tiger: An anthology of the thoughts of Kenneth Hudson (1916-1999)

  • Compiled, edited and introduced by Massimo Negri, Ann Nicholls, Wim van der Weiden, Andreja Rihter
  • Photos: Matjaž Očko, Personal Archive
  • Design: Matija Kovač, zgradbazamisli
  • Published: 2017 in English

“The perfect museum has to be in the right place, on an agreeable site, easily reached by both public and private transport. Whatever its size, it would need to occupy a distinguished building, beautiful in itself, convenient and practical to work in, and capable of providing and encouraging a satisfying atmosphere for its visitors.”

From the book, p 11

АКЦЕНТИРАМЕ

ФСК подкрепи книгата „Developing Exhibitions“

ФСК подкрепи издаването на нова книга, озаглавена „Developing Exhibitions“: There is a method in this madness", написана от Дирк Хаутграаф и Масимо Негри и публикувана от Европейската музейна академия.

Експерти от ЕМА сред членовете на журито за наградата „Жива“

Двама експерти от ЕМА винаги са част от журито на „Жива“.

ФСК е съорганизатор на наградата „EMА“ в Любляна

Повече от 80 участници от 27 страни присъстваха на Международната конференция и церемонията по връчването на наградата „ЕМА“ през 2019 г.

ЗА ЕМА

The European Museum Academy (EMA) is a non-profit Foundation established to reflect museums at the international level, to promote research on museography and museology as a high cultural activity, to provide constructive criticism and promote discussion on new exhibitions and museums, and to diffuse museological knowledge and ideas among members of the profession. It aims to promote the conception and development of new as well as of traditional museums as tools of social change. Thirty-seven countries are currently represented within the EMA organisation.

Scroll to Top